JAMU v Brně - Aktuality - Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš

Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš  

Všech osm členů akademického senátu Hudební fakulty JAMU v Brně při svém zasedání jednomyslně zvolilo jako nového děkana pro čtyřleté období 2016-2020 prof. MgA. Jindřicha Petráše tedy stávající hlavu školy.  Z pětadvaceti navržených kandidátů jako jediný kandidaturu přijal.  „Těší mne, že mne senát vyzval znovu. Udělal tak zřejmě proto, že byl spokojen s mou předchozí prací,“ poděkoval se kandidující děkan ve svém volebním projevu. Hovořil v něm o svých vizích v pěti pro něj nejzásadnějších oblastech, jako je vzdělávání a umělecká činnost, věda a výzkum, spolupráce s partnery a internacionalizace anebo finanční, prostorové a materiální zabezpečení výuky.  „Nechci činit žádné personální změny. Děkan musí umět především naslouchat,“ prohlásil profesor Petráš.

Mgr. Luboš Mareček 

prof. MgA. Jindřich Petráš

Narozen 1961, studoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985 – 1997  působil jako sólohornista České filharmonie. Je vítězem a laureátem mezinárodních soutěží v Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem.

Pedagogické činnosti se začal věnovat v roce 1992, nejdříve na konzervatoři v Praze a od roku 1996  na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde je nyní profesorem hry na lesní roh a od listopadu 2012 zastává funkci děkana Hudební fakulty. V roce 1996 začal také pedagogicky působit na brněnské konzervatoři. Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh „ Hornclass“ . V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti J. V. Sticha Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Je zván do porot národních a  mezinárodních soutěží pro lesní roh a komorní hudbu.

Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi: Supraphon, Panton, BVA, Naxos a  Pony Canyon.