JAMU v Brně - Aktuality - Divadelní fakulta JAMU přivítá Gena Terrusa

Divadelní fakulta JAMU přivítá Gena Terrusa  

Zajímavého zahraničního vyučujícího přivítá v zimním semestru Divadelní fakulta JAMU. Díky spolupráci s Fulbrightovým programem se na brněnské akademii přednáškami uvede herec, režisér, producent, dramatik a v neposlední řadě pedagog Gene Terruso. Vedle přednášek povede také semináře a v Divadle na Orlí bude režírovat hudební revui Jacques Brel je živ a zdráv a žije v Paříži. Titul inscenovaný na Broadway v roce 1968 bude mít v Brně českou premiéru 12. února 2017.

Gene Terruso v nadcházejícím semestru povede workshopy pro studenty doktorského studia JAMU, pro studenty Tanečního a pohybového divadla a výchovy a také pro studenty Divadelního manažerství. V neposlední řadě nabídne také dvě přednášky otevřené všem studentům, které budou na téma Aktuální trendy v americkém muzikálu a Aktuální trendy amerického divadla. „Doufám, že studentům JAMU osvětlím práci amerických dramatiků a umělců v neustávajícím kontextu všech vlivů,“ uvedl Terruso. Studentům chce vyložit, že život scénáře - od počátku až k představení - je směsí mnoha vlivů.

Terruso má za sebou dlouhé působení jako pedagog, režisér, dramaturg, herec ale i producent, autor či reportér. Ve všech těchto profesních polohách těží z bohaté řady mezinárodních zkušeností. Terruso je profesionál, který má zkušenosti nejen s divadlem na Broadway. Byl čtyři roky uměleckým ředitelem Provincetown Playhouse, prezidentem American Academy of Dramatic Arts jak v New Yorku, tak v Los Angeles (https://www.aada.edu/) a je mimo jiné zakladatelem SummerNITE Theatre (http://niu.edu/theatre/academics/summerNITE/index.shtml).

Terruso dobyl Broadway jako herec. Poprvé se objevil ve hře Are You Now Or Have You Ever Been?, a za sebou má také působení u filmu a televize. Jako režisér působil v mnoha divadlech v New Yorku a zároveň je i autorem několika her a muzikálů jako jsou například tituly A Gentleman´s Game, Babbacombe Lee nebo A Rock and Roll Fantasy. 

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz