JAMU v Brně - Aktuality - Dvě pedagožky Divadelní fakulty JAMU získaly Cenu města Brna

Dvě pedagožky Divadelní fakulty JAMU získaly Cenu města Brna  

Hned dvě pedagožky z Divadelní fakulty JAMU získaly na konci ledna Cenu města Brna za minulý rok. Prestižního ocenění se dostalo profesorce Zoje Mikotové a docentce Aleně Blažejovské. Ceny města Brna předával laureátům první náměstek primátora Petr Hladík (na snímku s oceněnými). „Budoucí nositelé brněnských ocenění dali společnosti a městu své myšlenky, nápady, hmotné i nehmotné výsledky své tvůrčí práce,“ podotkl na úvod slavnostního ceremoniálu Petr Hladík. „Naše město chce nyní ukázat, jak hluboce si jich za to váží,“ dodal.  Za uplynulý rok získalo Cenu města Brna hned patnáct no minovaných, což je nejvíce dekorovaných ve více než dvacetileté historii jejího udělování.

V kategorii dramatického umění vyzdvihlo město práci profesorky Zoji Mikotové. Známá divadelní režisérka založila na JAMU jedinečný studijní obor Výchovná dramatika neslyšících. Obrátila tak pozornost českého školství ke sluchově postiženým a nabídla jim divadlo jako nový komunikační kanál i terapeutickou cestu. V oblasti publicistiky a žurnalistiky byla cena udělena docentce Aleně Blažejovské, která působí dlouhodobě v Českém rozhlase (pro ČRo Brno připravuje například literárně-publicistický magazín Zelný rynk) a své následovníky připravuje v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky právě na Divadelní fakultě JAMU.

Na udělení Cen města Brna bylo v loňském roce podáno 65 návrhů v 15 kategoriích. Finálních patnáct osobností nominovala v listopadu Rada města Brna a na svém prosincovém zasedání potvrdilo i zastupitelstvo.

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz