JAMU v Brně - Aktuality - HF JAMU pořádá mezinárodní sympozium o managementu v umění

HF JAMU pořádá mezinárodní sympozium o managementu v umění  

Po dvou letech se na Hudební fakultu brněnské JAMU vrací Symposium: Umění | Hudba | Management  Mezi  8. – 10. dubnem se budou profesionálové, studenti i pedagogové školit v uměleckém managementu. „Jako hlavní novinku letošního ročníku symposium rozšiřujeme o speciální přednášky šité na míru studentům interpretačních oborů tedy hráčům na hudební nástroje,“ poznamenala hlavní organizátorka a pedagožka Lucie Pešl Šilerová. Dodává, že třídenní akce je kromě pedagogů a studentů JAMU, AMU a VŠMU ovšem otevřena také zájemcům z řad veřejnosti. Je potřeba se předem zaregistrovat na adrese http://bit.ly/2NWbmUq. Pořadatelé zatím registrují zhruba stovku zájemců.

Letošní sedmý ročník symposia v Brně nabídne příspěvky 29 speakerů ze čtyř zemí, hned sedm doprovodných akcí, tři panelové diskuze, dále řadu exkurzí, přednášek,  workshop§ a tři speciály pro hudebníky. Symposium se tentokrát nezaměřuje na jednu oblast, ale naopak ukáže rozmanité pohledy na vzdělávání uměleckých, především hudebních manažerů. „Přijde řeč na budování značky skrze hudbu s odborníkem a významným tvůrcem znělek Johnem Grovesem působícím v USA a Německu. K  etiketě a řadě dovednostní zabrousí návštěvníci s českým lektorem a mentorem Danielem Šmídem a prohloubení znalostí v současné problematice německých orchestrů a jejich výzvách zase nabídne německý odborník Steffen Höhne ,“ poznamenala studentka Hudebního manažerství HF JAMU v Brně Michaela Gererová, která akci také organizačně zajišťuje.

Letošní ročník se více přiblíží hudebníkům i veřejnosti. „Široké publikum by určitě mohla zajímat přednáška Johna Grovese, která jistě mimo jiné ukáže, jak zvuk ovlivňuje naše emoce a jak toho lze využít v reklamě. Celý program obecně účastníky seznámí se se základy manažerské práce, které pomohou především začínajícím profesionálům,” uvedla Lucie Pešl Šilerová, vedoucí Katedry hudební produkce na HF JAMU Zájemci na sympoziu seznámí se stěžejními oblastmi, jako je kupříkladu získávání finančních zdrojů nebo rezervace koncertů. Od středy 10. dubna se program přesune z Divadla na Orlí do prostor brněnské pobočky Impact Hubu na ulici Cyrilská. Nosným pilířem celého dne podle Gererové bude posílení mezinárodní spolupráce. Dopoledne zazní přednášky věnované profesním sítím SoundCzech, ENCATC a AEC. Následovat bude panelová diskuze zástupců oboru kulturního a hudebního managementu a produkce na středoevropských univerzitách (Česká republika, Slovensko, Rakousko a Německo).  Studenti se podělí o své zkušenosti ze zahraničních studijních a pracovních stáží. Symposium navíc nabídne i novou sekci, v níž mohou mladí profesionálové představit své projekty odborné veřejnosti. Účastníci budou mít možností zakoupit si vybrané monografiíe z Nakladatelství JAMU, AMU a Institutu Umění – Divadelního ústavu za zvýhodněné ceny.

 Symposium vzniklo jako první svého druhu v roce 2013 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a díky pozitivním ohlasům se stalo každoroční událostí. Místo konání a role pořadatele se každý rok přesouvá na jednu ze tří vysokých uměleckých škol, na nichž se hudební management, resp. produkce vyučuje (Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Akademie múzických umění v Praze a Vysoká škola múzických umění v Bratislavě).

Odkazy na registraci a další informace na webových stránkách: www.jamuj.cz/nase-projekty-cat/sympozium-umeni-hudba-management, komunikovat lze také na adrese symposiumjamucz

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz