JAMU v Brně - Aktuality - Hudební fakulta JAMU otevírá nový obor Historická interpretace

Hudební fakulta JAMU otevírá nový obor Historická interpretace  

Zcela nový a dlouho očekáváný obor otevřou po prázdninách na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Od nového akademického roku 2014/15 bude možné studovat nový obor Historická interpretace v prezenčním studiu v bakalářském a navazujícím magisterském stupni.  A vybrat si lze hned ze čtyř specializací. „Jelikož jsme dostali akreditaci na poslední chvíli, chceme rychle a masivně informovat o nových možnostech tohoto studia,“ uvedla vedoucí katedry varhanní a historické interpretace a profesorka JAMU Barbara Maria Willi, Ph.D.  Přijímací zkoušky se budou konat dne 25. 6. 2014 na Hudební fakultě JAMU v Brně. Přihlášku je nutno podat do 8. 6. 2014.

Obor Historická interpretace obsahuje celkem jedenáct specializací, z nichž se v nadcházejícím akademickém roce 2014/15 budou nabízet tyto specializace:

  • historické violoncello (Mgr. Marek ŠTRYNCL)
  • loutna (Mgr. Jan ČIŽMÁŘ)
  • historická příčná flétna (Mgr. Michaela KOUŘILOVÁ)
  • historický zpěv (jen v navazujícím magisterském stupni Mgr. Irena TROUPOVÁ)

„O rok později tedy v akademickém roce 2015/16 se plánuje otevření oboru historické housle,“ doplnila profesorka Willi. Do budoucna jsou připraveny specializace na staré nástroje jako klarina, violone, historický klarinet, historický fagot či kladívkový klavír.

Systém studia je velmi flexibilní. Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit i ti, kteří absolvovali bakalářský stupeň na moderní nástroj. Ke studiu navazujícího stupně studia se mohou hlásit i ti uchazeči, kteří získali bakalářský diplom ze hry na historický nástroj na jiné škole než na HF JAMU. Bližší informace jsou umístěny na stránkách HF JAMU pod bodem aktuality. http://hf.jamu.cz/