JAMU v Brně - Aktuality - Hudební fakulta JAMU pořádá konferenci o elektronické hudbě

Hudební fakulta JAMU pořádá konferenci o elektronické hudbě  

Mezinárodní konferenci Musica nova nazvanou Electronic Music Today připravuje Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Akce se uskuteční první čtyři prosincové dny a je věnovaná aktuálnímu stavu elektronické hudby v tuzemsku i zahraničí. Všechny dopolední bloky doprovodí večerní koncerty, do kterých je většina hostí akce zapojená. Na všechny programy je volný vstup. Hned prvního prosince v 19.30 hodin vystoupí Michal Rataj a Jan Trojan na koncertě Silence - Sound – Sketches, při kterém zazní kalimba, kantela, klavír, kytara a živá elektronická hudba. Podrobný program celé akce lze najít na webové adrese http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

„Naznačená tematika je reflektovaná umělecky prostřednictvím koncertů za účasti významných představitelů české i zahraniční elektronické scény, ale také edukativně prostřednictvím workshopů účinkujících umělců a také vědecky prostřednictvím konference Musica nova,“ uvedl za pořadatele výzkumný pracovník JAMU Daniel Matej. Mimořádnou událostí podle něj bude hudebně taneční performance dvojice Antje Velsinger a Markus Popp/Oval. Mimořádně úspěšné představení wall/paper/wall talentované mladé choreografky a legendy soudobé elektronické hudby se uskuteční 3. prosince v 18.00 hodin v Divadle na Orlí.

„Sebereflexívní podtitul konference Where Are WE Going and What Are We Doing? je odvozený od slavného textu Johna Cagea,“ doplnil Matej.

V rámci konference se uskuteční dva semináře a workshop zaměřený na tvorbu autorské dvojice Oval/Velsinger. Ukázku jejich tvorby lze najít také na adrese http://vimeo.com/25780520.

Konference přivádí do Brna zahraniční odborníky - jak teoretiky, tak i praktické hudebníky, kteří se rovněž věnují teoretické reflexi, konfrontuje je s domácími účastníky.Cílovou skupinou jsou nejen studenti a pedagogové JAMU, ale i dalších podobně zaměřených škol a také zahraniční účastníci i zájemci z řad veřejnosti. Mezinárodní konference Musica nova pořádané Janáčkovou akademií múzických umění v Brně mají již dlouhou tradici. Za dobu jejich pořádání se jich zúčastnily mnohé významné osobnosti z Evropy a USA.

Luboš Mareček


Pozvánka