JAMU v Brně - Aktuality - JAMU hledá jednotný vizuální styl

JAMU hledá jednotný vizuální styl  

17. září 2017 uplyne sedmdesát let od založení Janáčkovy akademie múzických umění. Jedním příspěvků k oslavám tohoto jubilea je i snaha zpřehlednit vizuální komunikaci JAMU.

Hlavním cílem je sjednocení používaných značek a vytvoření srozumitelných zásad vizuální komunikace. Uchazeči, studenti, zaměstnanci ale i úředníci či pedagogové zahraničních škol, zájemci o koncerty a divadelní představení, účastníci seminářů a konferencí, těm všem bychom chtěli usnadnit rozpoznávat JAMU jako jeden velký celek.

V roce 2014 proto vznikla pracovní skupina, ve které spolupracovali zástupci obou fakult i dalších součástí. Na základě výstupů této skupiny bylo v dubnu 2016 vyhlášeno otevřené výběrové řízení.

O přípravách jednotného vizuálního stylu JAMU proběhne v místnosti 104 na DIFA JAMU 27. května v 10.00 seminář. Účast přislíbila například doc. Mgr. Irena Armutidisová, prorektorka pro marketing a vnější vztahy z brněnského VUT, které svůj vizuální styl poměrně nedávno inovovalo.