JAMU v Brně - Aktuality - Komorní opera Hudební fakulty JAMU připravuje slavný titul o potrestaném prostopášníkovi

Komorní opera Hudební fakulty JAMU připravuje slavný titul o potrestaném prostopášníkovi  

Komorní opera Hudební fakulty JAMU v Brně uvede v novém Divadle na Orlí již třetí operní kus. Tentokrát muzikálovou a operní scénu brněnské akademie rozezní slavný titul Don Giovanni. Třetí nejhranější opera světa a jedno z nejstěžejnějších jevištních děl Wolfganga Amadea Mozarta bude mít premiéru 30. listopadu a 2. prosince 2013 v 19 hodin.

Novinku Hudebně-dramatické laboratoře JAMU, jak zní podtitul Divadla na Orlí, připravili posluchači oborů Operní zpěv, Hudební manažerství a nechybní zde ani hosté. Na tři desítky posluchačů akademie tvoří Janáčkův akademický orchestr Hudební fakulty JAMU, který představení doprovází a který diriguje Pavel Šnajdr. Inscenaci režíruje Marek Mokoš, kostýmy a scéna jsou dílem Ivany Mikloškové.

Nepochybnou zajímavostí bude v Mokošově inscenaci metaforická a symbolická scéna inspirovaná slavným obrazovým triptychem Zahrada rozkoší od Hieronyma Bosche. Výprava podle tvůrců pomůže vyzvednutí emocionality postav. „Z Boschova obrazového triptychu využíváme čtyři výrazné motivy. Jako hlavní scénické prvky a symboly nám poslouží květy vlčího máku a jeho zrníčka, dále jahody a symbol červů,“ uvedl Mokoš. Rudé máky jsou tady podle něj symbolem ženy, opia, rozkoše, podobně jahody sloužily geniálnímu malíři jako symbol erotiky a vzrušení.  Ve zhruba dvouhodinové inscenaci se vystřídá zhruba dvacet zpěváků.

Chystaná studentská inscenace je vlastně Mozartovou pražskou verzí slavné opery z roku 1787, která končí propadnutím hlavního hrdiny peklu. V Mokošově režijním konceptu ale skončí v pekle nakonec všichni hrdinové. „Pomůže nám k tomu elegantní scénické řešení za použití spirály,“ prozradil režisér, který sám je vystudovaný operní zpěvák. 

 „Inscenační zpracování se soustředí na psychologické prokreslení postav a konfliktů v příběhu sebezničující svobody, rebela, pro něhož neplatí žádná pravidla ani konvence. Těžištěm je pro nás samotný závěr opery – peklo. Co to však peklo je? Kdo v pekle je? Odpovědí na tyto otázky je jednoduchá definice pekla. Člověk má peklo sám v sobě. Žije v člověku samotném, který se radikálně uzavírá sám do sebe a ocitá se tak v poutech svazující a zničující „svobody“. To vše u postav v opeře Don Giovanni vyvolává závislost. Závislost je touha něčeho dosáhnout pro svůj dobrý pocit. A to je pro člověka zničující. Všechno začíná zdánlivě lákajícím pocitem svobody, který se ve výsledku ukáže jako nesvoboda, či zajetí, neboť zjistíme, že člověk se stává otrokem sebe samého. A tento jednoduchý princip se budeme snažit odkrýt u jednotlivých postav,“ komentuje režisér Marek Mokoš. Pro posluchače bakalářského studijního programu Operní režie bude inscenace Mozartovy opery Don Giovanni absolventským výkonem.

Vstupenky na všechna představení je možné rezervovat na e-mailové adrese: komorni.operahf.jamucz . Informace o opeře Don Giovanni také naleznete na internetových stránkách: www.divadlonaorli.jamu.cz, www.komorniopera.jamu.cz . Nejaktuálnější informace přímo z realizace je možné sledovat na facebookových stránkách: www.facebook.com/DonGiovanniJAMU2013  

Luboš Mareček

Z historie díla Don Giovanni:

Opera zvučná a velká jako samotné jméno jejího tvůrce. Byla napsaná na objednávku a premiérovaná v Pražském Nosticově divadle přesně 29. října 1787. Nepochybně jedna z nejslavnějších oper historie je dodnes uváděná na operních scénách celého světa. Tento pilíř světové operní literatury se opírá o jednu z nejvýznamnějších literárních předloh od  Moliéra, kterou se následně inspiroval i libretista Lorenzo da Ponte.

Dvouaktová opera, odehrávající se v 17. století ve Španělské Seville neuchvacuje jen svým textem, ale zejména hudební partiturou, kterou se tomuto klasicistnímu velikánovi podařilo přesáhnout rozměr a ideologii celého příběhu, díky tomu je povýšil na hlubší psychologii. Dílo nám tak poskytuje pohled na člověka, který si je sám svým pánem, nemá zábrany a dosahuje všeho, nač si vzpomene.