JAMU v Brně - Aktuality - Konference JAMU jako první otevře téma absolventů uměleckých vysokých škol a jejich zaměstnavatelů

Konference JAMU jako první otevře téma absolventů uměleckých vysokých škol a jejich zaměstnavatelů  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně pořádá v pátek 27. 9. 2013 od 10 do 16 hodin konferenci na téma Absolventi vysokých uměleckých škol a praxe. Cílem setkání, které se uskuteční jako první svého druhu, bude navázání respektive prohloubení kontaktů mezi vysokými uměleckými školami a zaměstnavateli (tedy „odběrateli“) jejich absolventů. „Půjde především o vzájemnou první výměnu informací na dané téma a o hledání způsobů, jak vzájemnou informovanost zlepšit, jak přispět k těsnější vazbě mezi zaměstnavateli a vysokými uměleckými školami,“ uvedl rektor JAMU Ivo Medek. Setkání se uskuteční v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU na Orlí ulici 19 v Brně.

„Obracíme se na představitele orchestrů, divadel, uměleckých agentur a produkcí, které realizují hudební či divadelní aktivity, a na všechny, kdo poskytují zaměstnání či práci absolventům vysokých uměleckých škol v oblasti hudby a divadla,“ uvedl rektor Medek. Úvodní dopolední jednání bude společné, odpoledne se plénum konference rozdělí do dvou sekcí – hudební a divadelní, v nichž přítomní proberou specifickou problematiku obou oblastí. V závěru konference je plánováno neformální setkání jako příležitost k dokončení diskusí a doslovení všech témat.

Na jednání konference bude pro zájemce navazovat prohlídka Divadla na Orlí, které JAMU otevřela v loňském říjnu jako svoje nové výukové pracoviště pro přípravu absolventů. Večer na jevišti Divadla na Orlí zakončí představení Bohéma v podání studentů čtvrtého ročníku muzikálového herectví.

 

Konference Absolventi vysokých uměleckých škol a praxe - 27. 9. 2013 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Divadlo na Orlí (DNO), Orlí ul. 17
Program  
10. 00 hod. Zahájeníprof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph. D., rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
10. 30 hod. MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie
11. 00 hod. Mgr. Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno
11. 30 hod. doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc. , ředitel ArcoDiva, pedagog Akademie múzických umění v Praze
12. 00 hod. Roman Dietz, předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů v ČR
12. 30 – 13. 30 hod. přestávka na oběd
   
Odpolední část 13. 30 – 16. 00 hod.   
Divadelní sál DNO  
sekce „orchestry a operní divadla“ - diskusi řídí prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan Hudební fakulty JAMU, a prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU 
   
Zkušebna DNO – 6. poschodí  
sekce „činoherní a muzikálová divadla“ - diskusi řídí prof. Petr Oslzlý 
13. 30 hod. Panelová diskuse – 1. část
14. 30 hod. přestávka na kávu
15. 00 hod. Panelová diskuse – 2. část
16. 00 hod. Zakončení
od 16. 15 hod. Neformální setkání v kuloárech divadla / Prohlídka Divadla na Orlí
19. 00 hod. Puccini, Dlask, Murger, Ondra, Zetel: Bohéma 1914 – zima, jaro
  Představení 4. r. muzikálového herectví Divadelní fakulty JAMU
  (délka představení cca 1 hod. 45 min. bez přestávky)