JAMU v Brně - Aktuality - Konference o umělecké kritice za spoluúčasti JAMU

Konference o umělecké kritice za spoluúčasti JAMU  

Konference o umělecké kriticeRektor JAMU v Brně Ivo Medek zahájí Konferenci o umělecké kritice, která se v rámci Festivalu Janáček Brno 2016 uskuteční 12. října 2016 v Divadle Reduta. Na přípravě tohoto sympozia, které začíná v 9 hodin, spolupracují také Hudební a Divadelní fakulta JAMU.

Cílem konference je zmapovat současný stav úrovně kritického hodnocení uměleckých výstupů a jejich možnosti prezentace v médiích. V otevřené diskuzi bude dán prostor kritikům, umělcům, zástupcům kulturních institucí a studentům, vyjádřit se k dané problematice ze svého úhlu pohledu. Za brněnskou akademii vystoupí také několik řečníků, jejichž podrobný seznam a další informace o akci poskytují webové stránky: http://www.konferenceokritice.cz/

Umělecká kritika je nedílnou součástí participace uměleckých hodnot a vždy byla důležitou součástí kulturního a uměleckého života. V současné době se spolu s prudce rozvíjejícími formami médií mění i pohled na kritiku, její poslání, hodnotu, potřebnost.

Výstupem z konference bude sborník, obsahující referáty účinkujících a zaznamenané názory popř. východiska vzešlé z panelových diskuzí.

Konference proběhne od 9 do 18 hodin v brněnském Divadle Reduta.

Program bude rozdělen do čtyř tematických bloků:

 

  1. Umělecká kritika v médiích (Kolik prostoru je věnováno umělecké kritice? Je vnímána jako prospěšná či zbytečná? Proč mít názor na umělecké dílo?)
  2. Kritika versus reklama (Pojmenujme rozdíly mezi kritikou a reklamou. Jaké dopady má častá záměna těchto dvou pojmů?)
  3. Odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí (Má kritika kritizovat či propagovat? Jak je přijímána negativní zpětná vazba umělci? Jakou moc může mít negativní recenze a jakou lživá recenze?)
  4. Marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky. (Jak vstupuje kritika na trh? Jaký má vliv na ekonomické fungování institucí?) 

Pořadatelem akce je Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná, z.s.

Konference o kritice - leták

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz