JAMU v Brně - Aktuality - Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 22. – 23. 11. 2013

Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 22. – 23. 11. 2013  

Tisková zpráva

Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 22. – 23. 11. 2013.

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2013 proběhne na půdě Divadelní fakulty JAMU již šestý ročník Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol.

Tato událost se opakuje pravidelně ve dvouletém intervalu a je platformou pro porovnání různých konceptů studia a výzkumu na poli divadelní praxe. Přínosem konference je především sdílení zkušeností, získání informací a nových kontaktů pro další profesionální rozvoj.

První ročník Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol se konal v roce 2003. Zakládající zeměmi tehdy byly Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Velká Británie, Finsko a Švédsko.

V tomto roce se účastníci mohou těšit na příspěvky a postřehy studentů a pedagogů z Jihoafrické republiky, Švýcarska, Slovenska, Velké Británie, Řecka, Švédska, Polska a Německa. Českou republiku budou zastupovat studenti JAMU a DAMU.

Oficiálním jazykem konference je angličtina. Po oba dny bude pro účastníky zajištěn simultánní překlad.

Konference bude probíhat ve dnech 22. a 23. 11. 2013 v přednáškovém sále č. 104, v prvním poschodí Divadelní fakulty JAMU v Brně, Mozartova 1, Brno.

Program a další informace týkající se konference naleznete na webových stránkách DIFA JAMU, http://difa.jamu.cz/english.html


Press release

6 ͭ ͪ International Conference of Doctoral Studies of Theatre Schools

The Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno (JAMU) organizes the International Conference of Doctoral Studies of Theatre Schools for the sixth time.

This event is held periodically in two-year interval. It is a platform for comparing different concepts of study and research in the field of theatrical practice. The main benefit of the conference is to share experiences, obtain new information and to get new contacts for further professional development.

The first year of International Conference of Doctoral Studies of Theatre Schools was held in 2003. The founding countries were Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Great Britain, Finland and Sweden.

This year, participants will see presentations of students and teachers from Republic of South Africa, Switzerland, Slovakia, United Kingdom, Greece, Sweden, Poland and Germany. Czech Republic will be presented by students of Theatre Faculty of JAMU and Theatre Faculty of Academy of Music and Performing Arts in Prague.

The official language of the conference is English. A simultaneous translation will be provided.

The conference will be held from 22nd to 23rd November 2013, lecture room no. 104, the first floor of the Theatre Faculty of Janacek Academy of Music and Performing Arts Brno, Mozartova 1, Brno.

For programme and more information on the conference please visit http://difa.jamu.cz/english.html

Program konference / Programme of the Conference