JAMU v Brně - Aktuality - Na JAMU se sešli rektoři a kvestoři veřejných vysokých uměleckých škol

Na JAMU se sešli rektoři a kvestoři veřejných vysokých uměleckých škol  

Na pozvání rektora JAMU se v Brně dnes sešli rektoři a kvestoři veřejných vysokých uměleckých škol k jednání o specifikách uměleckých škol při tvorbě rozpočtu a otázkách Registru uměleckých výkonů. Hostitelskou JAMU při jednání zastupoval rektor prof. Mgr. Petr Oslzlý, kvestorka JUDr. Lenka Valová a prorektor pro strategii a rozvoj prof. Ing. MgA. Ivo Medek, PhD., pražské školy reprezentovali: Akademii múzických umění rektor Doc. Mgr. Jan Hančil, kvestor Ing. Ladislav Paluska a Akademii Výtvarných umění Doc. MgA. Tomáš Vaněk a kvestor PhDr. Evžen Mrázek. Rektor UMPRUM prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., který se pro nemoc musel omluvit, se jednání zúčastnil bohužel jen po telefonu. 

marecekjamucz