JAMU v Brně - Aktuality - Nová monografie JAMU shrnuje dramatickou tvorbu ostravského studia Československé televize

Nová monografie JAMU shrnuje dramatickou tvorbu ostravského studia Československé televize  

Nová kniha docenta a pedagoga Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Marka Hlavici mapuje vývoj dramatické tvorby ostravského studia Československé televize. Monografie nazvaná Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991) detailně popisuje a analyzuje všechny dramatické pořady vytvořené ve studiu od jeho vzniku v roce 1955 až do zahájení činnosti nástupnické České televize na počátku roku 1992. Vydává ji v těchto dnech právě brněnská umělecká akademie.

Z tehdejší produkce ostravského studia jsou dnes zřejmě nejznámější seriály Dispečer, Velké Sedlo či Přátelé Zeleného údolí, ale kniha se věnuje nejen jim, ale všem více než sedmi stům televizním inscenacím a seriálům, pořadům komediálním, vážným, dětským i hudebně dramatickým a také přenosům a záznamům regionálních divadelních představení vzniklým ve studiu během prvních 36 let jeho existence.

Během tří let práce na publikaci se její autor Marek Hlavica, docent Divadelní fakulty JAMU, seznámil se všemi dochovanými záznamy pořadů a prostudoval veškeré dostupné archivní materiály, na jejichž základě přibližuje nejen vznik jednotlivých děl, ale také vnitřní fungování Československé televize a či vliv nadřízeného Severomoravského výboru Komunistické strany Československa na dramaturgii studia. Během realizace výzkumu autor uskutečnil také desítky rozhovorů s pamětníky tehdejší činnosti studia, režiséry, dramaturgy, scenáristy či produkčními, a jejich vzpomínkami doplnil analýzy jednotlivých pořadů.

Výsledná více než šestisetstránková monografie navazuje na přechozí autorovu knihu, jež se obdobným způsobem věnovala studiu brněnskému (Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991), vydala JAMU v roce 2012). Obě tyto publikace jsou unikátní tím, že se poprvé takto podrobně a odborně věnují historii dramatické tvorby Československé televize, tedy pořadům, které ve své době sledovaly milióny diváků a které nemalou měrou ovlivňovaly vývoj naší kultury, avšak v současnosti jsou již pozapomenuté a dosud i odborně nereflektované.

Monografie Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991) je proto jedinečná nejen tím, že poprvé prezentuje dosud nezveřejněné dokumenty, informace a vzpomínky, ale především tím, že může přispět k lepšímu poznání naší kulturní historie a podnítit další odborný zájem a diskuzi o tom, jak v přecházejících desetiletích televizní vysílání utvářelo i zobrazovalo naši společnost.

Více než šestisetstránková publikace vznikla jako výstup projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR a vydalo ji Nakladatelství JAMU.

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy JAMU
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz