JAMU v Brně - Aktuality - Studentka HF JAMU Nikol Kraft povede Moravskou filharmonii Olomouc

Studentka HF JAMU Nikol Kraft povede Moravskou filharmonii Olomouc  

Další z mimořádných hudebních zážitků slibuje koncert trojice absolventů Hudebních fakult JAMU a HAMU s Moravskou filharmonií Olomouc, který pořádá Hudební fakulta JAMU v pátek 24. března v 19 hodin v Besedním domě v Brně.

V úvodu programu zazní původní premiéra skladby Žalm 27. „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ pro smyčce, bicí a sbor od letošní absolventky bakalářského studia Markéty Huskové. Jejím inspiračním zdrojem byl jeden z biblických žalmů a záměr ztvárnit subjektivní vztah k Bohu. Ve druhé části převážně instrumentální skladby nastupuje sbor odkazující na tradiční žalmovou praxi. Při provedení bude spoluúčinkovat sbor Vox Iuvenalis.
Markéta Husková studuje kompozici na Hudební fakultě JAMU ve třídě doc. Martina Smolky. Ve skladatelské soutěži Generace 2009 získala 2. cenu za cyklus VII miniatur pro klarinet solo. Je autorkou hudby k filmu Bílé noci a angažuje se v několika hudebních projektech (Ztichlé budovy, eLiška, Člupy).

V interpretace trumpetisty Jakuba Doležala zazní v první polovině večera jedna z nejatraktivnějších koncertantních skladeb - Koncert pro trubku Es dur Josepha Haydna, který vznikl z podnětu Antona Weidingera - vynálezce chromatické klapkové trubky a byl psán s ohledem na maximální uplatnění sólového nástroje v celé škále jeho nových technických a výrazových možností. Jakub Doležal studuje v posledním ročníku na Hudební fakultě AMU v Praze u prof. Vladimíra Rejlka a současně působí v orchestru Státní opery.  K jeho posledním úspěchům patří loňské umístění v interpretační soutěži Pražské jaro, ve které postoupil do semifinále a stal se tak nejlepším českým účastníkem soutěže.

Druhá část programu koncertu bude patřit Symfonii č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka, která zazní pod taktovkou absolvující dirigentky Nikol Kraft. Nejpopulárnější z Dvořákových symfonií vznikla za skladatelova pobytu v Americe, kam odjel na podzim 1892, aby se ujal výuky skladby na Americké národní hudební konzervatoři v New Yorku. Dílo českého skladatele, který byl povolán, aby pomohl řešit problematiku americké národní tvorby, bylo očekáváno s mimořádným zájmem. Úspěšná premiéra se uskutečnila 16. prosince 1893 v Carnegie Hall v New Yorku pod taktovkou Antona Seidela, rodáka z Pešti a Dvořákova přítele.

Nikol Kraft studuje dirigování u prof. Jana Zbavitele na HF JAMU a momentálně je stážistkou na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě prof. Marka Stringera. Během studia vystoupila jak s Moravskou filharmonií Olomouc, tak opakovaně s Filharmonií Brno. Pravidelně se věnuje opernímu repertoáru – provedla opery Don Giovanni a Příhody Lišky Bystroušky. V této sezóně spolupracovala v Národním divadle jako druhá dirigentka na inscenacích oper Carla Orffa Chytračka a Měsíc.

Posluchače zaujmou kromě atraktivního repertoáru i příznivé ceny vstupenek, které jsou pro dospělé ve výši 150 Kč a pro seniory 100 Kč. Pro studenty všech škol je vstup zdarma. Vstupenky je možné rezervovat na adrese koncert.jamuemailcz nebo zakoupit půl hodiny před koncertem ve foyer Besedního domu (vstup z Husovy ulice). 

Pozvánka

Více informací:

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz