JAMU v Brně - Aktuality - Nový rektor JAMU Petr Oslzlý byl slavnostně inaugurován

Nový rektor JAMU Petr Oslzlý byl slavnostně inaugurován  

Dnes krátce před polednem byl inaugurován nový rektor JAMU profesor Mgr. Petr Oslzlý. Slavnostní uvedení do úřadu se za přítomnosti hlav či představitelů hned dvaceti tuzemských vysokých škol, nejvyšších akademických hodnostářů brněnské umělecké akademie, ale také ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, senátorky Elišky Wágnerové, emeritních rektorů JAMU Aleny Štěpánkové-Veselé a Aloise Hajdy a desítek čestných hostů odehrál ve školním Divadle na Orlí.

Rektorské insignie svému nástupci předal odstupující rektor JAMU prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., který stál v čele školy po dobu osmi let, tedy ve dvou zákonem maximálně přípustných funkčních obdobích. Profesor Medek dekoroval svého nástupce slavnostním rektorským límcem s portrétem patrona školy Leoše Janáčka. Profesor Oslzlý poté přísahal na žezlo jako symbol rektorského úřadu. Oba jmenovaní pronesli své slavnostní projevy, aby už nový rektor JAMU posléze oznámil jmenování čtyř nových prorektorů a předal jim jejich dekrety.

V závěru obřadu inaugurovaný rektor Petr Oslzlý předal svým třem zúčastněným předchůdcům speciální slepotisky jako ocenění jejich práce pro akademii a založil tak novou tradici. Emeritní rektoři a profesoři JAMU Alena Štěpánková-Veselá, Alois Hajda a Ivo Medek získali vzácné tištěné repliky rektorského límce. Při slavnostní dvouhodinové ceremonii vystoupilo též Janáčkovo kvarteto a herec Vladimír Hauser s monologem z inscenace Rozvzpomínání.

Akademický senát JAMU se na veřejném zasedání dne 27. října 2017 usnesl nadpoloviční většinou hlasů na návrhu na jmenování prof. Mgr. Petra Oslzlého rektorem JAMU pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Na základě tohoto návrhu jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 29. ledna 2018 Petra Oslzlého rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Mgr. Luboš Mareček

Tel.: +420 542 591 144

Mobil: +420 602 275 303

e-mail: marecekjamucz