JAMU v Brně - Aktuality - Nový rektor JAMU profesor Petr Oslzlý převzal jmenovací dekret

Nový rektor JAMU profesor Petr Oslzlý převzal jmenovací dekret  

Ministr školství Robert Plaga dnes odpoledne předal v pražském Karolinu jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům vysokých škol, které v pondělí jmenoval prezident Miloš Zeman. Prezident tak učinil bez tradičního ceremoniálu, který se v minulosti obvykle konal na Hradě. Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy v demisi dnes jmenovací dekret převzal také nastupující rektor JAMU profesor Petr Oslzlý. Rektory jmenoval 29. ledna 2018 prezident, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujmou 1. února. Rektorský mandát trvá čtyři roky. „Vysoké školy by měly pod vaším vedením i nadále plnit svůj nezastupitelný význam ve společnosti rozvojem svých základních funkcí. Tedy jako autonomních a nezávislých center  svobodného a kritického myšlení, jejichž poznatky a inovace přinášejí prospěch celé společnosti ve formě nového vědění, produktů či služeb,“ řekl ministr školství rektorům při slavnostním ceremoniálu v Karolinu.

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz


Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:

 • doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze, 
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor České zemědělské univerzity v Praze,  
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze,  
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,   
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně,   
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci,   
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,   
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci,   
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice,   
 • prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně, 
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.