JAMU v Brně - Aktuality - Novým rektorem JAMU bude profesor Petr Oslzlý

Novým rektorem JAMU bude profesor Petr Oslzlý  

Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se stane profesor Divadelní fakulty JAMU Petr Oslzlý. Dnes v pozdním odpoledni o tom v prvním kole tajného hlasování rozhodnul akademický senát této vysoké školy.  Spolu s Petrem Oslzlým kandidovala profesorka Barbara Maria Willi z Hudební fakulty JAMU. Vítězný kandidát se úřadu ujme na čtyři roky a to k prvnímu únoru příštího roku.

„Jsem všechno, jen nejsem úředníkem,“ prohlásil kandidát ve svém volebním projevu před zaplněným sálem školního Divadla na Orlí. Dramaturg, scenárista, herec, divadelní ředitel a vysokoškolský pedagog Oslzlý ve svém volebním vystoupení zdůraznil, že chápe vysoké školy jako nezaměnitelná ohniska demokracie. Důležitá je pro něj však i demokracie vnitřní. „Naše škola musí směřovat k živému a aktivnímu začlenění do společnosti. Jejím smyslem a středobodem však je pedagogický proces zejména na úrovní ateliérů a kateder brněnské akademie,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý divadelníka vysokoškolský učitel. Dodal, že z pozice rektora brněnské umělecké akademie chce kupříkladu prosazovat úspěšné pokračování a dokončení Janáčkova kulturního centra s velkým koncertním sálem.  Hovořil dále kupříkladu o společném projektu obou fakult Dny JAMU, kterým by se brněnská akademie prezentovala v hlavním městě.

Programově apolitický divadelník Petr Oslzlý patří k dlouholetým pedagogům a činovníkům Divadelní fakulty JAMU. Poslední čtvrtstoletí zároveň působí jako ředitel Centra experimentálního divadla (CED) a podle něj mu právě zkušenost s vedením této instituce může pomáhat v rektorském úřadu.  Pod CED spadá mj. Divadlo Husa na provázku, se kterým je Oslzlý spjatý od počátku 70. let jako dramaturg. Oslzlý po roce 1989 působil také jako poradce prezidenta Václava Havla, k jehož odkazu se chce neustále hlásit.

 "K zobrazování, uchopování a poznávání současného hodnotově rozkolísaného světa však tvůrce (i student teprve k budoucí tvorbě se připravující) musí mít právo použít i ty nejdrsnější prostředky uměleckého vyjádření. JAMU by tedy měla programově usilovat o to, aby vždy byla prostorem plné názorové a výrazové umělecké svobody," uvedl Oslzlý ve svém programu.

Petr Oslzlý - kalendárium

Mgr. Luboš Mareček