JAMU v Brně - Aktuality - OZNÁMENÍ - NOVÝ MODEL PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

OZNÁMENÍ - NOVÝ MODEL PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

oznamuji Vám, že Magistrát města Brna zavádí nový model parkování ve městě.

Všechny budovy JAMU, s výjimkou studia Marta na Bayerové ulici, jsou umístěny v centru Brna, které je v parkovacím modelu označeno jako historické jádro.  Zde se tedy od 1. záři 2018 musíme novému systému parkování podřídit.

Dosavadní vyhrazená parkovací místa zůstávají beze změny.

Velká změna však nastává v samotné možnosti vjezdu do historického jádra – tedy k našim budovám. Od 1.9. 2018 budou moci do tohoto prostoru vjet pouze ta vozidla, která budou zaregistrována Janáčkovou akademií v systému registrace. Kontrola bude prováděna ze strany města Brna kamerovým systém umístěným na vjezdech do historického jádra.  Tento systém načte všechny vjíždějící SPZ vozidel a pokud je nenajde v registru, bude majitel vozidla Městkou policií pokutován.

Je proto třeba minimalizovat používání osobních automobilů k příjezdům k našim budovám. Pokud bude třeba výjimečně vjezdu, je nezbytné nahlásit SPZ vodila na fakultě,  Astorce či DnO – konkrétní pracovníci budou určeni poté, co město Brno zveřejní podrobnosti  provozu registru. Na závěr připomínám, že toto opatření se týká nejen našich osobních aut, ale i aut veškerých návštěvníků našich budov.

 

Brno 12.7. 2018                                                              JUDr. Lenka Valová