JAMU v Brně - Aktuality - Prezentace výsledku výzkumu – MgA. Zetel Ph.D.

Prezentace výsledku výzkumu – MgA. Zetel Ph.D.  

V rámci projektu „Posílení výzkumného týmu JAMU“ Vás zveme na workshop dne 8. 12. 2014 od 18:00 v učebně č. 17 na DIFA.

Téma: Prezentace výsledků výzkumného záměru: Prověřování možností nových technologických řešení při definování a tvorbě scénického, divadelního či koncertního prostoru.

  • finální technologické a softwarové řešení trackovací soustavy pro analýzu inscenace
  • Případová studie inscenace „Co se stalo, když Nora opustila svého manžela, aneb Opory společnosti“

Workshop je určen pro všechny zaměstnance i studenty.

Kontakt: Jana Kováříčková, kovarickovajamucz, klapka 1146