JAMU v Brně - Aktuality - Prezentace výzkumu – doc. Mgr. ArtD. Matej Daniel

Prezentace výzkumu – doc. Mgr. ArtD. Matej Daniel  

V rámci projektu „Posílení výzkumného týmu JAMU“ Vás zveme na workshop dne 17. 2. 2015 od 12:00 v komorním sále na HF.

Téma: Prezentace výsledků výzkumu v oblasti Ustanovení českého pojmoslovného systému v oblasti multimediálního umění, poznatky ze stáže postdoka v Linz. „Multimédia a co s nimi?“

Workshop je určen pro všechny zaměstnance i studenty.

Kontakt: Jana Kováříčková, kovarickovajamucz, klapka 1146