JAMU v Brně - Aktuality - Přípravy 24. ročníku mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 zahájil Společenský večírek

Přípravy 24. ročníku mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 zahájil Společenský večírek  

Přípravy nadcházejícího 24. ročníku mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014, který je opět organizován studenty Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, byly symbolicky zahájeny Společenským večírkem. Ten proběhl ve středu, 13. 11. 2014, v prostorách Divadla na Orlí / Hudebně dramatické laboratoři JAMU.

Hned ze začátku festival, jehož spolupořadatelem je Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, představila studentská koordinátorka Veronika Bošelová, studentka 3. ročníku divadelního manažerství, doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., děkan Divadelní fakulty JAMU a ředitel festivalu – prof. Petr Oslzlý. Na hosty, potenciální podporovatele a partnery festivalu, čekal bohatý program. Návštěvníci měli možnost shlédnout aktuální festivalová videa, skrz které je pozdravily podporující osobnosti jako Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Miroslav Donutil a další. Následně vystoupil Lukáš Vlček, člen muzikálového souboru Městského divadla v Brně a absolvent JAMU. Další vystoupení si připravili studenti Muzikálového herectví Divadelní fakulty JAMU. Součástí programu byla prohlídka budovy Divadla na Orlí, které slouží studentům Divadelní i Hudební fakulty JAMU.

Jedním z bodů programu bylo slavnostní odhalení plakátu nadcházejícího ročníku festivalu, jehož autorem je David Kraváček, student Ateliéru vizuální komunikace Ústavu vizuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V budoucnu se však můžeme těšit i na další grafické výstupy, které budou vytvořeny ve stejném provedení.

Videa, plakát či doprovodné akce vychází z jednotného tématu festivalu. Nadcházející ročník se ponese v duchu otázek. Společně se budeme snažit odpovídat na základní otázky, které jsou součástí života nás všech. Každý den se ptáme: co, kdo, kdy, kde, jak či proč, a tak se na to v dubnu zaměříme.

Již 24. ročník mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 se uskuteční v termínu 8. - 12. Dubna 2014 v Brně. Divadelní představení jednotlivých škol budete moci navštívit v prostorách DIFA JAMU, v Divadelním studiu Marta, Divadle na Orlí, Divadle Husa na provázku, Divadle U stolu a HaDivadle.

Stejně jako v letech minulých se můžeme těšit na představení divadelních škol z nejrůznějších koutů světa. V loňském roce se nám představili studentské soubory z Mexika, Jihoafrické republiky či Kazachstánu, ale tradičně se zúčastnili i studenti z pražské DAMU a bratislavské VŠMU. V dalším roce se jistě můžeme těšit na stejně pestrou nabídku! Vybraná představení budou známa během února roku 2014.

 

Karolína Gumulcová, studentka DIFA JAMU
+420 723 771 507
media@encounter.cz