JAMU v Brně - Aktuality - Profesor JAMU Petr Oslzlý získal Cenu Ministerstva kultury pro rok 2016

Profesor JAMU Petr Oslzlý získal Cenu Ministerstva kultury pro rok 2016  

Na půdě Národního divadla byli večer 24. října vyhlášeni laureáti Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2016. Jedním z oceněných se stal profesor JAMU Petr Oslzlý, který získal Cenu Ministerstva kultury pro rok 2016.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman.„Divadlo, a nejen to Národní, má v podstatě syntetický charakter – sjednocuje, propojuje. Stejně tak díla letošních laureátů. Dnešní udělené ceny jsou pro nás výrazem uznání umělcům, k nimž se chceme jako státní instituce přihlásit ne proto, abychom je zatížili odpovědností vavřínu, ale abychom jim vyjádřili úctu a vděk. Podpora živého umění je prioritou resortu; významná umělecká díla a počiny jsou také jejími plody. A sklízíme je se stejnou radostí jako divácká, čtenářská a posluchačská obec. Upřímně blahopřeji všem oceněným,“ řekl Daniel Herman.

Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Petru Oslzlému za celoživotní autorskou, dramaturgickou i organizační práci v oblasti alternativního a studiového divadla a za jeho podíl na vyprofilování Divadla (Husa) na provázku, souboru, který svým uměleckým přínosem i společenskými postoji patřil ke klíčovým zjevům československé kulturní scény sedmdesátých a osmdesátých let.

Brněnská akademie pedagogovi Divadelní fakulty JAMU taktéž srdečně gratuluje.

 

Luboš Mareček

marecekjamucz