JAMU v Brně - Aktuality - Profesor Josef Kovalčuk a Evžen Zámečník obdrželi prestižní Cenu města Brna

Profesor Josef Kovalčuk a Evžen Zámečník obdrželi prestižní Cenu města Brna  

Rovných třináct Cen města Brna pro rok 2015 našlo počátkem února při slavnostním ceremoniálu své držitele. Ceny se udílely v 11 oblastech a vzešly z 69 návrhů. Laureátem v kategorii dramatické umění se stal prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Vedle pedagoga a stávajícího proděkana Divadelní fakulty se mezi oceněné dostal ještě absolvent brněnské akademie Evžen Zámečník, který vstoupil mezi laureáty v oboru hudby. Evžen Zámečník, který založil žesťový soubor Brno Brass Band, si bohužel cenu nepřebíral osobně.

K oběma oceněným mužům se vracíme krátkými medailony. Přebírání ceny profesorem Josefem Kovalčukem, stejně jako atmosféru ve Sněmovním sále Nové radnice 2. února 2016 připomíná vystavená fotogalerie.

HUDBA: EVŽEN ZÁMEČNÍK

Vystudoval brněnskou konzervatoř a potom hru na housle a kompozici na JAMU. Realizoval se jako všestranný umělec a skladatel, po léta řídil Konzervatoř Brno. Založil žesťový soubor Brno Brass Band a vedl ho mnoho let jako dirigent, psal pro něj skladby, moderoval vystoupení.

Jeho profese houslisty ho vedla k vytvoření velkého počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje. Nejznámější oblast jeho tvorby však představují skladby pro dechové orchestry. Velkého úspěchu dosáhl také v oblasti dětské opery: tituly Ferda Mravenec a Brouk Pytlík byly publikem velmi dobře přijaty, stejně jako muzikál Rychlé šípy. Projevem mimořádného ocenění Zámečníkovy symfonické tvorby bylo provedení jeho skladby Concerto giocoso v lednu 2006 jako první ze skladeb objednaných ke 110. výročí založení České filharmonie.

DRAMATICKÉ UMĚNÍ: JOSEF KOVALČUK

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval bohemistiku a historii a získal zde také doktorský titul. Na počátku 70. let se stal spoluzakladatelem, dramaturgem a posléze i neoficiálním uměleckým vedoucím prostějovského HaDivadla, které přesídlilo do Brna a dnes patří ke zdejším stěžejním divadelním scénám. Po pádu totalitního režimu vstoupil na politickou scénu, kterou opustil, když se rozhodl ujmout důležitého úkolu – obnovení samostatné Divadelní fakulty JAMU –, který ve spolupráci s dalšími významnými brněnskými osobnostmi dovedl k úspěšnému konci. Několikrát byl zvolen děkanem fakulty, v současnosti zde zastává funkci proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční koncepce. V letech 1997–2002 působil jako umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze, v období 2009–2013 se dramaturgicky podílel na koncepčním formování Divadla Husa na provázku.

Další informace:

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz