JAMU v Brně - Aktuality - Profesor Medek obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity

Profesor Medek obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity  

Prorektor JAMU a emeritní rektor brněnské akademie profesor Ivo Medek dnes při slavnostním obřadu ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity v aule na Právnické fakultě obdržel Zlatou medaili jubilující školy. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek při slavnostní ceremonii udělil tato vysoká ocenění Masarykovy univerzity další trojici významných akademiků jako je profesor Karol Mičieta, docent Václav Račanský a profesor Petr Fiala. Po převzetí medaile a diplomu se profesor Medek zapsal do pamětní knihy Masarykovy univerzity.

„Profesor Medek je světově uznávaným skladatelem, hudebním publicistou a vysokoškolským pedagogem, který do roku 2018 vedl Janáčkovu akademii múzických umění v Brně jako rektor a aktuálně působí ve funkci prorektora pro strategii a rozvoj. Při svém působení v těchto pozicích klade velký důraz na spolupráci s dalšími institucemi nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí, a významně se tak podílí na současném postavení JAMU jako jedné z nejvýznamnějších vzdělávacích uměleckých institucí v Evropě,“ zaznělo při ceremoniálu.

Masarykova univerzita a Janáčkova akademie múzických umění podle jubilující instituce vždy úzce spolupracovaly, vzájemně se podporovaly ve svém růstu a právě profesor Medek se velmi zasloužil o rozvoj těchto důležitých a oboustranně mimořádně prospěšných vztahů. Osobně Masarykovu univerzitu podporuje například svým členstvím ve Vědecké radě Masarykovy univerzity, ale také aktivním rozvojem spolupráce mezi kolegy z obou vysokých škol.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz