JAMU v Brně - Aktuality - Setkání nad Ediční činnosti JAMU 24. května 2017 v Knihovně JAMU

Setkání nad Ediční činnosti JAMU 24. května 2017 v Knihovně JAMU  

Ediční komise DIFA a HF srdečně zvou pedagogy a studenty JAMU a nejširší veřejnost k rozhovoru nad možnostmi rozvoje ediční činnosti JAMU v budoucích letech.

KDY: 24. května 2017 od 14 hodin

KDE: Knihovna JAMU na Astorce, Novobranská 691/3, Brno

Program

14:00 Mgr. et Mgr. R. Kunderová, Ph.D. (předsedkyně Ediční komise DIFA JAMU, vedoucí Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu DIFA JAMU): úvod

14:05 Mgr. K. Hanáková, Ph.D. - vedoucí Edičního střediska JAMU
- představení Edičního střediska JAMU

14:10 PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. - zakladatelka a dlouholetá vedoucí Nakladatelství AMU, nyní pedagožka a redaktorka na Fakultě humanitních studií UK
- univerzitní nakladatelství jako prestižní a nezastupitelná instituce

14:15 Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. - teatrolog, výzkumný pracovník AMU, odborný redaktor dlouhodobě spolupracující s NAMU a Divadelním ústavem
- význam odborné redaktorské práce

14:20 PhDr. Alena Mizerová: ředitelka nakladatelství Masarykovy university Munipress
- představení elektronických portálů MUNISpace a El-portál

14:25 Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.: Centrum informačních technologií FF MU, odborný pracovník ve výzkumu FF MU, postdoktorand AV ČR
- představení open access publishing

od 14:30 otevřená debata moderovaná R. Kunderovou.

Těšíme se na vás! 

Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
vedoucí Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu
Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 1
662 15 Brno
kunderovajamucz


Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.
Director of the Institute for Research into Theatre and Drama
Theatre Faculty
Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Mozartova 1
662 15 Brno
Czech Republic
kunderovajamucz