JAMU v Brně - Aktuality - Studenti Divadelní fakulty JAMU nabídnou slavnou komedii Poprask na laguně

Studenti Divadelní fakulty JAMU nabídnou slavnou komedii Poprask na laguně  

Věhlasným komediálním titulem Poprask na laguně zahájí novou divadelní sezónu studenti Divadelní fakulty JAMU z činoherního ročníku docenta Aleše Bergmana, který inscenaci také režíruje.  Premiéra této rozverné novinky se uskuteční ve čtvrtek 5. září v 19 hodin ve Studiu Marta, jediná zářijová repríza o den později.

Jednu ze svých nejúspěšnějších komedií - Poprask na Laguně (La baruffe chiozotte) - napsal Carlo Goldoni v roce 1762. Tato hra měla podle režiséra a pedagoga Bergmana svou platnost v době, kdy vznikala, stejně jako dnes. „V naší inscenaci ji hrajeme v dnešních kostýmech. Zvýrazňujeme divadelní prostor, ve kterém reálně hrajeme, i divadelnost jako takovou. A trochu se topíme v odpadcích. Přísné zasazení do historických reálií Goldoniho doby by nás paradoxně odtahovalo od bezprostředního vnímání postav a jejich vztahů,“ poznamenává ke svému konceptu režisér. Scénu a kostýmy navrhla Klára Vincourová

Poprask na laguně se stal jednou z nejúspěšnějších Goldoniho komedií právě pro živost a bezprostřednost líčení nejelementárnějších žensko-mužských, žensko-ženských a mužsko-mužských vztahů, kdy vedle sebe může vznikat nový život a vyhlašovat se válka. Sám autor svých Pamětech k jejímu vzniku poznamenal: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chioggii jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“

Bergman vytvořil dvouhodinou inscenaci, v níž se inscenátoři rozhodli použít scénickou hudbu a dvě živě zpívané písničky přímo italské provenience. Mladým hercům pomáhají svou atmosférou, temperamentem a rytmem přibližovat se energii postav a daného žánru. „Italský temperament je specifický, jak každý ví, a souvisí i s onou komediální nadsázkou. A divákům bude tato muzika vnímání inscenace také dokreslovat a zpestřovat,“ míní Bergman. Hudební nastudování obstaral Petr Svozílek.

Goldoni se v Poprasku na laguně zbavil daností žánru commedie dell‘arte s jejími ustálenými typy a jejich vysokou stylizací, která přestávala být schopná reflektovat bezprostřední současnost. Vybudoval žánr situační komedie s velmi spletitými vztahy, láskami a nenávistmi, závistí, soupeřením, intrikami a pomluvami, žárlivostí, hloupou sebestředností a výbušností, agresivitou a konflikty. „Když je nemáme, musíme si je rychle sami vytvořit. To vše na podstatně realističtějším půdorysu a lidověji řečeno na tom našem malém dvorku čili v oné laguně z názvu. Se studenty herectví teď musíme celý ten složitý příběh, všechny ty jednotlivé a řetězící se situace, všechny výrazné postavy, zahrát s dostatečnou přesvědčivostí a nad to ještě s komediální nadsázkou,“ uzavřel režisér. Říjnové reprízy této inscenace se ve Studiu Marta uskuteční 4. a 7. října.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz