JAMU v Brně - Aktuality - Studenti Fyzického divadla z JAMU nabídnou hned tři dueta a pět sól ve dvou večerech

Studenti Fyzického divadla z JAMU nabídnou hned tři dueta a pět sól ve dvou večerech  

Autorskou tvorbu studentů z Ateliéru Fyzického divadla z Divadelní fakulty JAMU nabídne inscenace Jas a chvění aneb gymnosofické drobky, jejíž premiéry se odehrají ve dvou večerech. První část zajímavého projektu bude poprvé uvedena zítra 9. března v 19.30 hodin v brněnském Studiu Marta. Druhý následující díl uvidí diváci v premiéře na stejném místě i ve stejném čase o týden později 16. března.

Jas a chvění aneb gymnosofické drobky I.

 Premiéra: 9. 03. 2016, 19hod. (reprízy 10. - 11. 03. 2016 a 28. - 29. 04. 2016), Studio Marta, Brno

Jas a chvění aneb gymnosofické drobky II.

 Premiéra: 16. 03. 2016, 19hod. (reprízy 17. - 18. 03. 2016 a 3. - 4. 05. 2016), Studio Marta, Brno

Jak uvedl vedoucí ateliéru Pierre Nadaud, půjde o osm absolventských inscenací studentů Fyzického divadla komponovaných do dvou večerů. Jedná se o tři dueta a pět sól. V každém večeru studenti odehrají vždy čtyři představení.  Na závěr tříletého studia tak vytvoří vlastní autorskou inscenaci, ve které zúročí, co během studia nabrali a pokusí se formovat svůj vlastní, osobitý přístup k divadelní tvorbě.  Nezvyklý název obou večerů Jas a chvění aneb gymnosofické drobky student Šimon Peták, který dramaturgicky spolupracoval na rovné polovině inscenací, vykládá tak, že jde o menší představení (drobky) pohybující se někde na úsečce mezi artistickými čísly a filozofií.

Výrazný podíl bude mít v tvorbě budoucích profesionálních klaunů zejména improvizace. „Ten tvůrčí přístup je asi možné označit jako devised theatre. Neexistuje žádná předloha, kterou by klauni ztvárňovali nebo interpretovali. Není to ani tak, že by si nejprve vytvořili pevný koncept, který by pak ‚jen‘ naplňovali,“ uvedl Peták.  Z představy, pocitu či nápadu účinkujících tak vznikají na zkušebně materiály (pohybové sekvence, obrazy, situace) skrze které si tvůrci uvědomují víc o tom, co dělají a chtějí dělat. Koncept se tak rozvíjí a upřesňuje spolu se vznikajícím představením.

Celkem deset interpretů vystoupí v těchto titulech:

I. večer

 Mezizemí - Tereza Sikorová a Martin Šalanda

Spolupráce: Petra Kateřina Bučková, Downbelow, Monika Urbášková, Jonáš Garaj, Soňa Alexová, INDUSTRA STAGE

 Tajna - Ekaterina Plechkova

Spolupráce: Šimon Peták, Standa Cibulka, Aude Martin, Jonáš Garaj, Soňa Alexová

 Mila - Marie Svobodová

Spolupráce: Šimon Peták, Monika Urbášková, Vladimír Burian, Jan Mach, Petra Göbelová, Petra Srbová, Alliance Française v Brně

 Skříňáci - Vojtěch Hříbek a Aneta Červená

Spolupráce: Šimon Peták, Anna Chrtková, Petr Kupka, Jonáš Garaj, Jan Mach, Petra Göbelová, Petra Srbová

II. večer

Na jazyku vlas - Jazmína Piktorová

Spolupráce: Tomáš Janypka, Markéta Plachá, Zuzana Režná, Markéta Štefanová

 Parolapolea - Viktor Černický

Spolupráce: Jaro Viňarský, Stanislav Cibulka, Panáčik, Zuzana Režná, Markéta Štefanová

Podpora: Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

 Žena a život - Silvie Kudelová

Spolupráce: Hana Čichoňová, Luboš Šrámek, Martina Součková, Kateřina Balíková

 Monochromy - Tomáš Janypka 

Spolupráce: Šimon Peták, Stanislav Cibulka, Zuzana Režná, Martina Součková, Kateřina Balíková, Alliance Française v Brně

Kupříkladu Elaterina  Plechkova ve svém pohybovém vyprávění nazvaném Tanja mluví o jednom člověku a jedné truhle. Hypnotické, snové představení Mila je založené na práci s pohybem a objekty. Titul s legračním názvem Skříňáci skrývá skříňové divadlo, v němž je v hlavní roli hravost a je to v podstatě činohra. „Kuriózní je jistě jedna velká stará skříň, ve které hrají dva performeři svoje představení. Neobvyklou rekvizitou je třeba malé pírko, které slouží jako partner celému velkému člověku,“ komentoval zajímavosti komponovaných večerů Peták.

Jednotlivá vystoupení potrvají vždy zhruba okolo půl hodiny. Každý tvůrce (tvůrčí dvojice) si sestavil svůj výše uvedený tým podle vlastních potřeb, představ i nároků a figurují v něm scénografové, videoartista, hudebníci, coach, lightdesigner apod. O výtvarnou stránku tvůrci dbají podle Petáka značně: „Mluvené slovo používají skoro výjimečně, o to víc ‚mluví‘ akce, gesta, pohyb, kterým je potřeba vytvořit odpovídající a čistý výtvarný kontext.“

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz