JAMU v Brně - Aktuality - Studenti JAMU si v opeře Kouzelná flétna zkusí také akrobacii

Studenti JAMU si v opeře Kouzelná flétna zkusí také akrobacii  

Bezmála stovka studentů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a hostů se podílí na přípravě nové operní inscenace Kouzelná Flétna, jejíž druhá premiéra se uskuteční 20. března ve školním Divadle na Orlí. Slavný titul W. A. Mozarta režijně připravila Zuzana Fischerová, taktovky se ujme dirigent Marek Klimeš, scénu a kostýmy pro tuto novinku z produkce Komorní opery Hudební fakulty JAMU připravil David Janošek. Účinkující operu zčásti odehrají na akrobatických šálách a třeba také s ohněm.

„Mnohovrstevnatost díla nás přivádí k otázkám… Je to pohádka? Je to filozofie? Je vážná? Je komická? Přijďte si vytvořit vlastní představu do našeho divadla,“ uvedla režisérka Zuzana Fischerová, která tento singspiel se svými svěřenci nastudovala v německém originále s česky mluvenými texty. Studentka II. ročníku magisterského studia operní režie dále upozorňuje, že pracovala s celým prostorem divadelního sálu a v inscenaci zapojila třeba i technické lávky. V pohybové koncepci její inscenaci sehrají také velmi významnou roli akrobatické šály, které jsou součástí scénografie. „Myšlenky i děj zčásti taháme přes tělo účinkujících,“ vysvětlila režisérka. Součástí nejdené herecké akce se tak stanou i tyto od stropu spuštěné pruhy textilu.

„je to pro mne o cestě jednotlivce vlastně celým jeho životem,“ dodává Fischerová k vlastní inscenaci jednoho z nejhranějších děl světového operního repertoáru a poslední Mozartovy opery.  V Janoškově výpravě budou převládat tři barevné valéry: bílá, stříbrná a hnědá měděná barva. Bílá barva má kupříkladu v inscenaci symbolizovat čistý papír, na který se bude postupně zapisovat příběh života všech postav. Trojka je tady pro režii ostatně velmi důležitý a používaný symbol nejen jako propojení narození, života a smrti, ale také tři stupně vědomí.  Na nové incenaci Kouzelné flétny se podílejí studenti JAMU z mnoha oborů jako je operní zpěv, dirigování, operní režie, hudební manažerství, hra na hudební nástroje apod. „jde celkem o 34 účinkujících a 43 hráčů v orchestru,“ vysvětlila produkční Barbora Schejbalová.

Poslední Mozartův jevištní kus z roku 1791 nyní na scéně brněěnské akademie uvedou ve zkrácené dvouhodinové verzi, totiž bez sborů, a sice s jednou přestávkou.  Režisérka upozorňuje také na práci se živly jako je voda, vzduch, oheň a země.  V inscenaci tak budou kupříkladu třeba i pyroefekty. „Je to něžná, křehká, ale statečná žena. V jejím mileneckém smutku se najde každý z nás. V každé roli se snažím najít něco ze sebe, aby postava ožila něčím z mého života,“ poznamenal na adresu svého absolventského výkonu v roli Paminy Tereza Maličkayová. Její kolega Tadeáš Hoza také ve své roli ptáčníka Papagena bude absolvovat. „V naší verzi můj hrdina sbírá pro Královnu noci namísto ptáků srdíčka,“ prozradil.

Reprízy inscenace Kouzelná flétna jsou plánovány na úterý 21. března, středu 22. března a čtvrtek 23. března. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin.

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz