JAMU v Brně - Aktuality - Studenti muzikálu JAMU uvedou známé Zvonokosy

Studenti muzikálu JAMU uvedou známé Zvonokosy  

Muzikál Zvonokosy na motivy stejnojmenného románu Gabriela Chevalliera uvede jako první titul sezony brněnské Divadlo na Orlí. Premiéra hudební komedie se uskuteční v neděli 14. září 2014 v 19 hodin, první reprízy následující dva dny 15. a 16. září.

Dílo autorů Jindřicha Brabce a Petra Markova zpracovává nejveselejší knihu roku 1934. Na nové školní scéně Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ji nastudovali studenti 4. ročníku Ateliéru muzikálového herectví doc. Mgr. Sylvy Talpové, která představení režírovala. „Po dlouhém hledání jsme se rozhodli pro titul, který by mohl být označen za přechod od operety k muzikálu. Nemá klasickou operetní zápletku, vychází z románu odehrávajícím se na jihu Francie roku 1923,“ poznamenala režisérka k dramaturgii titulu.

Originální muzikál měl asi třicet postav a taneční sbor, dramaturgovi Karlu Spurnému se tento počet podařilo výrazně zredukovat. Hudbu upravil Tomáš Küfhaber. Na inscenaci se dále podílel choreograf David Strnad a scénografka Alice Novotná. Dvouhodinové představení doprovází navíc živý šestičlenný orchestr. Studenti muzikálového herectví by podle Talpové měli mít zkušenost i se žánrem, ze kterého kdysi muzikál vzešel. Ale děj Zvonokos již podle ní tak klasicky operetní není, znaky jisté naivity nese jen zdánlivě. Pod úsměvnou zápletkou, kdy postavení obecního záchodku rozdělí obyvatele Zvonokos na dva tábory, našli inscenátoři témata jako boj o politickou moc, manipulace s médii, korupce. „Četla jsem poprvé hru v době voleb a některé věty zněly unisono z televize i ze scénáře hry. Hra nemoralizuje, nehledá řešení, které neexistuje, jen předkládá divákovi, jací jsme, v čem žijeme,“ sdělila režisérka.

Ve scénáři muzikálu Zvonokosy s použitím překladu Jaroslava Zaorálka ponechali inscenátoři jazyk původní verze, dnes tedy místy archaický. Zazní třeba, že „Růžena Baráčková chodí s outěžkem”. „Postavy nepoužívají mobilní telefony, informace chodí z městečka na zámek hlásit panna Eulálie Čubíková. Ale vyhnuli jsme se dobovým kostýmům, starosta používá současný znak moci a dovolujeme si drobné odkazy na to, že dnes už víme, co a jak historicky bylo,“ doplnila režisérka.

Muzikál Zvonokosy nabídne u řadu hitů.  Píseň o smrti nevinného blázna byla třeba posledním songem Laďky Kozderkové. Píseň Jen nám dejte šanci zněla nesčetněkrát v různých televizních Silvestrech. „I třeba Bonviván je melodie, která člověku zůstane v uchu. Když jsme se studenty poslouchali písně poprvé, všichni si uvědomili, že je vlastně znají,“ dodala režisérka Talpová k dílu výmluvně zobrazujícímu provinciální maloměstské mravy, pokrytectví a přetvářku.

Vstupenky je možné rezervovat přes webové stránky divadla www.divadlonaorli.jamu.cz.

 

Mgr. Luboš Mareček
Specialista pro vnější vztahy JAMU v Brně
Tel.: +420 542 591 144
Mobil: +420 602 275 303
e-mail: marecekjamucz