JAMU v Brně - Aktuality - VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015

VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015  

26. a 27. června 2015 pořádají divadlo KočéBR a studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) již poosmé ve vsi Velká Lhota (v okrese Jindřichův Hradec, nedaleko Telče) mezinárodní divadelně-antropologicky zaměřený festival Velkolhotecké divadelní rejžování. Během letošního ročníku budou na velkolhotecké návsi a v jejím okolí představeny inscenace divadelních studentů z České republiky, Slovenska, Turecka, Lotyšska a Španělska.

V průběhu dvou dnů budou na velkolhotecké návsi a v jejím okolí uvedeny dvě inscenace vytvořené společně studenty JAMU, divadelních škol v Lotyšsku a Turecku a divadlem KočéBR (Pilna Māras istabiņaa Adam), inscenace hostujícího španělského souboru Cáustica Teatro, předvedena bude také ukázka divadla forum (Na kdyby se hraje), v níž vystoupí žáci mostecké ZUŠ F. L. Gassmanna spolu s velkolhoteckými dětmi, a celý festival bude zakončen uvedením divadelní adaptace Formanova filmu Hoří, má panenko! (s velkolhoteckým názvem Hoří, má lhotecká panenko!). V poslední jmenované inscenaci vedle herců divadla KočéBR a studentů JAMU vystoupí rovněž členové místního dobrovolného hasičského sboru – bude to poprvé v historii projektu, kdy se velkolhotečtí obyvatelé přímo zapojí do festivalového představení.

Velká Lhota je malá vesnice (necelých 200 obyvatel) v okrese Jindřichův Hradec. Kromě rozsáhlého písňového fondu, který zde sesbíral významný muzikolog Robert Smetana, je rovněž výjimečná z hlediska historického a náboženského: spolu s několika přilehlými vesnicemi (Šach, Radlice) byla v pobělohorské době stíhána represemi kvůli svému náboženskému (evangelickému) vyznání – o to silnějšími vzhledem k faktu, že se Velká Lhota nachází v oblasti převážně katolické. V době po vydání tolerančního patentu Josefem II. (1781) eskalovaly problémy rovněž mezi samotnými velkolhoteckými evangelíky, které vyústily v postupnou výstavbu dvou kostelů (helvetského a augšpurského vyznání). 

 V roce 2008 byla ve Velké Lhotě z popudu dramaturga Josefa Kovalčuka uvedena první inscenace, která byla inspirována historií a lidovými tradicemi této vsi (Svatba na Velkolhotecku). V následujících letech uvedla Divadelní fakulta JAMU pod režijním vedením studenta činoherní režie a v současnosti doktoranda JAMU Vítězslava Větrovce několik dalších inscenací, které byly inspirovány velkolhoteckými obyčeji, zvyklostmi a vzpomínkami zdejších obyvatel (Velkolhotecká lípa, Velkolhotecké pašije, Kterak se lhotecký rodák František Macků domů navrátil a s divadelníky z Brna tam besedoval). V roce 2013 se pak celý projekt proměnil do podoby festivalu, v rámci kterého byly uvedeny i inscenace zahraničních studentů (Turecko, Španělsko, Slovensko) inspirované návštěvami Velké Lhoty a jejího okolí a rozhovory s místními obyvateli. Od roku 2011 je velkolhotecký projekt uváděn rovněž pod záštitou divadla KočéBR, které se dlouhodobě věnuje pouličnímu a lidovému divadlu a jehož je Větrovec zakladatelem. Větrovec v současnosti dokončuje disertační práci na téma obnovy paměti vesnice a rozšíření jejich hranic, která významně čerpá právě z velkolhoteckých divadelních projektů.

VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015 – PROGRAM:

PÁTEK 26. ČERVNA

18:00 Velkolhotecký otvírák

Úvodní setkání účinkujících a jejich diváků. Neformální posezení, při kterém je dovoleno (takřka) vše. Účinkují divadelní tvůrci z České republiky, Slovenska, Lotyšska, Turecka a Španělska.

 

19:00 Adam / Člověk (rež. Adam Steinbauer, Hakancan Kargidanoglu)

Děti se nepochybně rodí čisté jako nepopsané listy a poté jsou ovlivňovány rodinou a společností. O svou přirozenost přicházejí a nakonec můžou působit jako naprogramované stroje. Přestávají být samy sebou, přichází uniformita. Zapomínáme na člověka a jeho lidství – namísto toho upřednostňujeme gender, společnost či stát. Jak utvářela společnost tebe, mě, všechny okolo? A jak vychováš své vlastní dítě? Naději vkládáme vždy až do té další generace…

SOBOTA 27. ČERVNA

17:30 Na kdyby se hraje (rež. Jakub Šebesta)

Ukázka divadla forum pod vedením zkušeného lektora Jakuba Šebesty bude zaměřena především na události popisované ve školní velkolhotecké kronice z let 1892–1956. Účinkují studenti ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě a velkolhotecké děti.

18:15 Velkolhotecké divadelnění 2008–2014 (vernisáž výstavy fotografií)                            

Fotografie z předchozích ročníků „velkolhoteckého divadelnění“ zahrnují všechny dosavadní fáze projektu, během kterého byly ve Velké Lhotě uvedeny inscenace inspirované místními lidovými obyčeji a zvyklostmi (fáze obnovy lidových tradic) či pamětí místních obyvatel (fáze obnovy paměti vesnice).

18:45 Pilna Māras istabiņa / Dům bohyně Māry (rež. Marika Smreková, Madara Ārīte)

Hlavní inspirací pro představení pro mne byla jedna z návštěv Velké Lhoty, která se ,zvrtla´ v cosi až záhadného a tajemného… Připomínalo mi to báseň Pilna Māras istabiņa (Dům bohyně Māry) lotyšské autorky Māry Zālīte. Báseň Pilna Māras istabiņa vypráví o tom, co se stane, když člověku Māra (bohyně z lotyšské mytologie) dá vše, po čem prahne.“ (Madara Ārīte)

19:15 HOST FESTIVALU:CÁUSTICA TEATRO (ŠPANĚLSKO)

Budeme mluvit o smrti, jak byla prožívána zejména na venkově – domácí rituály s mrtvým tělem, uctivé návštěvy celého příbuzenstva a známých prokazující respekt vdově, vdovci či dalším pozůstalým. Vycházet budeme především ze španělských lidových tradic a obyčejů.“ (Rebeca Izquierdo, herečka)

20:00 Hoří, má lhotecká panenko! (rež. Vítězslav Větrovec)

Divadelní adaptace proslulého filmu Miloše Formana (na jehož scénáři se podíleli rovněž Ivan Passer a Jaroslav Papoušek) je situována do velkolhoteckého prostředí a zazní v ní i několik místních lidových písní. O událostech, které se semelou během hasičského plesu a odhalí tak různé stránky lidských povah, budou na velkolhotecké návsi spolu s herci divadla KočéBR a studenty JAMU účinkovat i členové místního dobrovolného hasičského sboru.

21:00 ZAKONČENÍ FESTIVALU A NOČNÍ PŘEKVAPENÍ

Vítězslav Větrovec, Divadelní fakulta JAMU, divadlo KočéBR
e-mail: vitezslav.vetrovecgmailcom
mobil: 728 521 804