JAMU v Brně - Aktuality - Vyhodnocení realizovaných projektů v rámci Rozvojových programů MŠMT

Vyhodnocení realizovaných projektů v rámci Rozvojových programů MŠMT  

Vyhodnocení realizovaných projektů v rámci Rozvojových programů MŠMT proběhne v rámci kolegia rektora dne 13. 1. 2014 od 12:30. Jedná se o širší hodnocení RP za účasti akademické obce. Místem konání hodnocení je budova rektorátu Beethovenova 2, v pracovně rektora. Jedná se o společnou poradu vedení JAMU (představitelé rektorátu a obou fakult) a řešitelů projektů, kde bude ústně zhodnocena realizace a výsledky rozvojových projektů JAMU předešlého roku. Setkaní bude otevřené všem pedagogům a studentům školy.