JAMU v Brně - Aktuality - Vyjádření děkana Divadelní fakulty a Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU k úmrtí profesora Martina Porubjaka

Vyjádření děkana Divadelní fakulty a Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU k úmrtí profesora Martina Porubjaka  

Děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

a Akademický senát Divadelní fakulty

vyjadřují jménem pedagogů a studentů školy

hluboký zármutek nad úmrtím slovenského kolegy

profesora Martina Porubjaka (1944-2015),

významného dramaturga, dramatika, překladatele, režiséra a teatrologa,

pedagoga Vysoké školy múzických umění v Bratislavě,

člena Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU v Brně.

Martin Porubjak byl od devadesátých let do současnosti členem Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU, ale jeho vztah k brněnskému divadelnímu a kulturnímu dění má začátky už v šedesátých letech. Posléze se rozvinul do úzkých kontaktů zejména s Divadlem Husa na provázku a HaDivadlem; Martin Porubjak soustavně sledoval a v recenzích či kritikách reflektoval jejich tvorbu a byl neodmyslitelnou součástí duchovního milieu těchto alternativních scén.

Po roce 1990 se jako dramaturg činohry Slovenského národního divadla stal – také díky osobním vazbám – partnerem a jedním ze spoluzakladatelů festivalu Národních divadel Trialog. Tato spolupráce kulminovala režií Martina Porubjaka v Mahenově činohře, kde nastudoval Brechtovu hru Pan Puntila a jeho sluha Matti (2000). Na této scéně působil v sezoně 2005-2006 i jako interní dramaturg. Rovněž v Městském divadle se zapsal do paměti brněnských diváků jako autor adaptace Schillerova Parazita (2000) a v HaDivadle jako režisér Wedekindovy Lulu (2007).

Už jen z uvedených faktů vyplývá, že Martin Porubjak jako málokdo jiný přispěl k prohlubování slovensko-českých a česko-slovenských kulturních styků, k porozumění mezi lidmi i oběma národy, přičemž byl skutečným Evropanem, osobností odborně, umělecky i pedagogicky působící a známou za hranicemi našich zemí.

Jako divadelní umělec i erudovaný teoretik byl jedním z nejrespektovanějších členů Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU, vyslovoval se nejen ke koncepčním otázkám, ale s nepředstíraným zájmem sledoval studentské práce, rád o nich diskutoval, byl pilným účastníkem mezinárodního festivalu Setkání/Encounter.

Martin Porubjak byl lidsky přístupným a skromným člověkem, dobrým kamarádem, vždy ochotným pomoci dobré věci. Tím důvěryhodnější byly jeho nekompromisní etické postoje, ať už v oblasti divadla nebo společenského života. Bude nám chybět.

Parte

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.                                             MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

děkan Divadelní fakulty JAMU                                           předseda AS DIFA JAMU