JAMU v Brně - Aktuality - Vyjádření rektora JAMU k selektivnímu pozvání rektorů českých veřejných a státních vysokých škol na oslavu státního svátku ČR

Vyjádření rektora JAMU k selektivnímu pozvání rektorů českých veřejných a státních vysokých škol na oslavu státního svátku ČR  

K této situaci jsem se dnes vyjádřil mnohokrát jako místopředseda pro vnější záležitosti České konference rektorů, ale toto prohlášení chci pojmout ryze osobně, jako rektor JAMU. Pozvání ze strany Hradu na tento svátek a slavnostní akt předávání státních vyznamenání  vnímám podobně jako ostatní rektoři veřejných vysokých škol - jako symbolický projev významu celé akademické půdy pro společnost a stát. Vzniklou situaci kolem selektivního pozvání rektorů veřejných vysokých škol hlavou státu považuji za velmi nešťastnou. Nikterak mne netěší, že kolem této kauzy vzniká napětí mezi akademickou sférou a Hradem, což – bohužel s potěšením - reflektují média. Velmi se bráním politizaci akademické půdy – v kontextu právě probíhajících voleb pak o to více. Věřím že postoj Hradu bude českým vysokým školám objasněn a nalezne se cesta, jak rozjitřenou situaci zklidnit.

Prof. Mg.A. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Rektor
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Česká republika