JAMU v Brně - Aktuality - Zemřel profesor JAMU František Gregor Emmert

Zemřel profesor JAMU František Gregor Emmert  

prof. Emmert

Po krátké nemoci zemřel hudební skladatel a dlouholetý pedagog kompozice na Janáčkově akademii múzických umění V Brně František Gregor Emmert. Zesnul ve věku 74 let. Autor rozsáhlého díla a šestadvaceti symfonií psal také scénickou hudbu pro známá brněnská divadla. Jeho komorní a vokální tvorba v posledních dekádách vycházela z katolické víry a mystiky.

Skladatel se narodil v roce 1940 v Dvojhradí v Krušných Horách, většinu tvůrčího života ale spojil s Brnem, kam přišel počátkem šedesátých let studovat skladbu. Sám se později stal dlouholetým pedagogem kompozice na Janáčkově akademii múzických umění. V roce 2006 jej prezident jmenoval profesorem. K Emmertovým úspěchům řadí Český hudební slovník uvedení Vánočního oratoria v Drážďanech v roce 1971. Státní filharmonie Brno premiérovala například v roce 1975 vokální symfonii Sluneční země a v roce 1981 Sedmou symfonii. Jeho Motetto Salmo 22 poprvé zaznělo v roce 2002 ve Výmaru.

V 70. a 80. letech se uplatnil jako autor scénické hudby pro Divadlo na provázku, ve kterém zazněla jeho hudba například ke zdramatizovaným Dostojevského Běsům, nebo pro brněnskou Mahenovu činohru a další soubory, například zlínský a uherskohradišťský. Server Brno – město hudby dnes Emmerta označil za jednoho z nejlepších, ale zároveň nejméně doceněných skladatelů své generace. Emmert se vždy držel spíše stranou politického života, nebyl nikdy členem KSČ a ve své tvorbě i životě si zakládal na nezávislosti na jakýchkoli autoritách. Profesor Emmert byl od předloňska také nositelem Řádu svatých Cyrila a Metoděje. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve čvrtek 23. dubna v 16 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně-Starém Lískovci.

Parte

Mgr. Luboš Mareček