Tom Stoppard  

Tom Stoppard - foto:Amie Stamp

Tom Stoppard se narodil před 70 lety v roce 1937 ve Zlíně v rodině lékaře Baťovy nemocnice. Rodina prožila za druhé světové války velice složitou anabázi, aby se nakonec usadila v Anglii.

Jako dramatik se Stoppard proslavil hned jednou ze svých prvních her Rosenkranz a Guildenstern jsou mrtvi, která rozvíjí příběh Hamletových spolužáků. Vůbec největšího celosvětového úspěchu dosáhla Stoppardova hra Arkádie, kterou uvedlo jak pražské Národní divadlo tak Městské divadlo v Brně. Tom Stoppard je rovněž scénáristou u nás známých filmů, jako je např. Zamilovaný Shakespeare nebo Sluneční říše režiséra Spielberga.

V normalizačních letech Tom Stoppard podporoval český disent, českým nezávislým tvůrcům byla udělována rovněž Cena Toma Stopparda. Z prostředí českého disentu těží také jeho poslední hra Rock’n’Roll , která měla v letošním roce premiéru v pražském Národním divadle.

Slavnostní ceremoniál udělení titulu Doctor Honoris Causa se uskutečnil 4. května od 11.00 hod. ve velkém sále Divadla Husa na provázku Centra experimentálního divadla. Stoppardovo dílo zde představil děkan Divadelní fakulty JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Tom Stoppard ve svém proslovu (přeložil prof. A. Přidal) mj. objasnil svůj zatím zcela neznámý vztah k Brnu.

Projev Toma Stopparda pronesený při převzetí čestného doktorátu
Laudatio pronesené prof. PhDr. Josefem Kovalčukem