Jiří Suchý  

Datum promoce 23.5.2002

Laudatio
Proslov pronesený při převzetí titulu