JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. PhDr. Josef Burjanek, DrSc. (18.1.1915)

Prof. PhDr. Josef Burjanek, DrSc. (18.1.1915)  

 rektor od 1.7.1962 do 30.11.1969
odProf. PhDr. Josef Burjanek, DrSc. 1.9.1973 do 31.8.1976

Narodil se v učitelské rodině. V roce 1933 absolvoval Reálné gymnázium ve Vyškově. Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zprvu francouzštinu a filozofii, později se věnoval studiu psychologie a hudební estetiky u prof. Helferta. Během 2. světové války pracoval na ředitelství Zemského divadla v Brně a několik měsíců v Moravském zemském archivu. Během války až do konce čtyřicátých let vyučoval na odborné sociální škole psychologii a pedagogiku, od roku 1941 psychologii a filozofickou propedeutiku. V té době také působil jako zkušební komisař z hudební pedagogiky u státních zkoušek z hudby. Od roku 1947 do roku 1950 působil na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, přednášel hudební pedagogiku a společenské nauky. V roce 1950 byl jmenován šéfem brněnské stanice čs. rozhlasu a vzápětí v roce 1951, při politických čistkách, propuštěn. Po rehabilitaci v roce 1954 byl jmenován ředitelem brněnské stanice, kterou řídil až do roku 1960. V rozhlase popularizoval mimo jiné hudební výchovu. V roce 1958 se vrátil na JAMU a externě vyučoval estetiku. Rektorem JAMU byl jmenován ve dvou funkčních obdobích – od 1.7.1962 do 30.11.1969 a pak od 1.9.1973 do 31.8.1976.