JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. Alois Hajda (7. 7. 1928)

Prof. Alois Hajda (7. 7. 1928)  

 rektor od 1. 2. 199Prof. Alois Hajda7 do 31. 1. 2003

Divadelní režisér a pedagog, emeritní profesor režie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, význačná osobnost českého divadla. Dětství prožil v Kroměříži, vystudoval kroměřížské reálné gymnázium. Studium divadelní režie na JAMU v Brně absolvoval v roce 1953. V letech 19531957 byl režisérem, v letech 19591961 šéfem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. 19571959 režisér činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a 19611962 šéf činohry Divadla Jaroslava Průchy v Kladně (s Janem Grossmanem zde inscenoval Brechtovu Matku Kuráž a její děti).

Jeho profesionální umělecká dráha je nejvíce spjata s Brnem. Režisér Mahenovy činohry Státního – dnes Národního – divadla (1962-1971 a 1981-1991). Spolupracoval zejména s dramaturgy Ludvíkem Kunderou a Bořivojem Srbou. Z jeho významných inscenací např. S. Beckett: Čekání na Godota, G. Büchner: Vojcek, V. Gardavský: Já, Jákob, J. P. Sartre: Ďábel a pánbůh, W. Shakespeare: Jindřich IV. či Král Lear. Po nástupu Husákovy tzv. „normalizace“ byl nucen opustit brněnské angažmá i pedagogické místo na JAMU a působil ve Zlíně (1971-1981). Prosadil se zde mj. inscenacemi L. Andrejeva, B. Brechta, A. P. Čechova, V. K. Klicpery či W. Shakespeara. V letech 1981–1991 opět v brněnské činohře, kde mj. inscenoval Brechtova Pana Puntilu a jeho služebníka Mattiho, Dürrenmattovu Návštěvu staré dámy, Ibsenova Nepřítel lidu, Maryšu bratří Mrštíků aj. V letech 1986–1989 byl také režisérem činohry Národního divadla v Praze (H. von Kleist: Rozbitý džbán, W. Shakespeare: Jindřich IV.).

Od r. 1991 se věnoval pedagogické práci na Divadelní fakultě JAMU i kulturní činnosti v širším měřítku. Profesorem byl jmenován v roce 1992. V letech 1991-1997 působil jako prorektor a od 1.2.1997 do 31.1.2003 působil ve funkci rektora JAMU. Byl členem a předsedou Poradního sboru pro kulturní politiku Rady města Brna, členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro umělecké obory; člen uměleckých rad JAMU, AMU, Divadelní fakulty AMU aj. V r. 2002 mu byla udělena Cena města Brna v oboru dramatické umění.