JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc. (10.12.1929 – 12.9.2003)

Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc. (10.12.1929 – 12.9.2003)  

 rektor od 1.9.Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.1987 do 19.1.1990

Prof. Vladimír Hudec se narodil 10. 12. 1929 v Olomouci. Na Univerzitě Palackého studoval francouzštinu a hudební výchovu, později muzikologii a estetiku. Na katedře hudební vědy UP Olomouc také od roku 1951 až do jejího zrušení v roce 1980 pracoval. Později přešel na Pedagogickou fakultu jako univerzitní profesor dějin hudby. Své schopnosti uplatňoval i při dalších četných aktivitách – v České hudební společnosti, České hudební radě, ve Svazu českých skladatelů a hudebních umělců, v komisích hudebních festivalů, v redakčních radách odborných časopisů. Koncem osmdesátých let přesídlil do Brna, kde byl od 1.9.1987 jmenován rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; ve funkci setrval do 19.1.1990. Do roku 2000 pak dále působil na JAMU jako profesor dějin české i světové hudby. Předmětem vědeckého zájmu Vladimíra Hudce bylo dílo Zdeňka Fibicha, dějiny českého hudebního divadla na Moravě a hudební regionalistika střední a severní Moravy. Působil i jako významný hudební kritik.