JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. František Kudláček (11.5.1894 – 26.8.1972)

Prof. František Kudláček (11.5.1894 – 26.8.1972)  

rektor od 21.11.1961 do 30.6.1962
od 1.12.1969 do 26.8.1972

Pochází z rodiny s dlouholetou hudební a kantorskou tradicí. Hudební základy získal právě v rodině – otec byl ředitelem měšťanské školy a učitelem hudby, matky skvělá pianistka – a na proslulé hudební škole Bohuslava Jeremiáše v Písku. Obor hra na housle absolvoval v roce 1914 na pražské Konzervatoři. Poté měl nastoupit jako profesor konzervatoře v Melbourne, ale jeho plány zmařila 1. světová válka. Prošel jí celou. Nastoupil v roce 1914 u 11. regimentu v Praze, pak v Maďarsku, následovala italská fronta. Stal se členem a sólistou vojenského orchestru, takže byl částečně uchráněn války v zákopech.

Po demobilizaci nadaného houslisty Františka Kudláčka angažoval na základě doporučení Otakara Ševčíka šéf Národního divadla v Brně František Neumann jako prvního koncertního mistra, kterým byl celých 18 let. Od roku 1921 působil jako profesor brněnské konzervatoře, a to až do října 1946, kdy byl jmenován členem profesorského sboru připravované Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1.10.1947 se stal proděkanem Hudební fakulty. Jako rektor JAMU působil ve dvou funkčních obdobích. Poprvé byl jmenován rektorem od 21.11.1961 do 30.6.1962, druhé funkční období trvalo od 1.12.1969 až do jeho smrti 26.8.1972. Vychoval celou řadu vynikajících houslistů, z nichž připomínáme primária Janáčkova kvarteta Jiřího Trávníčka.

František Kudláček byl významným houslistou živelného temperamentu. Provedl četné novinky moravských skladatelů – Janáčka, Kunce, Kvapila, Blatného, Petržalky. V roce 1920 založil Moravské komorní sdružení, o rok později Brněnské kvarteto a v roce 1923 soubor, který zprvu nesl jeho jméno, ale o několik let se proslavil jako Moravské kvarteto. Byl jeho primáriem až do roku 1958. Úspěchy slavil nejen na Pražském jaru, ale i při cestách Moravského kvarteta do zahraničí – Itálie, Rakouska, Německa.