JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. PhDr. Ludvík Kundera (17.8.1891 – 12.5.1971)

Prof. PhDr. Ludvík Kundera (17.8.1891 – 12.5.1971)  

 rektor od 1.Ludvík Kundera10.1948 do 20.11.1961

Český klavírista, hudební vědec, organizátor a pedagog, první rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Klavír studoval v Brně a Paříži, sólový zpěv v Brně a Praze.

Během 1. světové války působil v čs. legiích, kde založil a umělecky řídil orchestr čs. legií. Po návratu domů v roce 1920 byl tajemníkem na brněnské konzervatoři a později jejím profesorem. V období první republiky často úspěšně vystupoval jako sólista a komorní hráč na klavír doma i v zahraničí – ve Vídni, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Moskvě a Kijevu. Mimo to pěstoval melodramatickou hudbu, působil jako sbormistr královopolského sboru Lumír, přednášel, byl členem zkušebních komisí, inspektorem soukromých hudebních škol v zemi Moravskoslezské. Za okupace byl předčasně penzionován. Z této doby pochází řada jeho hudebně historických spisů, knih a statí o soudobé hudbě a spisy pedagogické a kritické. Po osvobození se stal správcem brněnské konzervatoře a vedoucím Ústavu pro hudební výchovu na pedagogické fakultě University Karlovy. V době, kdy se připravovalo založení JAMU, působil jako profesor klavírní hry a zástupce děkana pražské Akademie múzických umění pro Brno. Po založení Janáčkovy akademie múzických umění byl jmenován profesorem klavírní hry, dva roky působil jako děkan hudební fakulty a od 1.10. 1948 třináct let jako její rektor.