JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. Václav Cejpek (21. 3. 1953)

Prof. Václav Cejpek (21. 3. 1953)  

Václav Cejpek

rektor od 1. 2. 2003 do 31. 1. 2010

Absolvoval divadelní vědu a germanistiku na Filozofické fakultě MU (1972 - 1977). V letech 1979 - 1987 pracoval jako dramaturg Československé televize v Ostravě a Brně (mj. pořady Divadélko pod věží, Manéž Bolka Polívky). 1987 - 2003 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Překládá dramatické texty z němčiny (Bernhard: Velikáni, Lessing: Emilia Galotti, Handke: Hodina, kdy jsme o sobě navzájem nevěděli, Mitterer: V jámě lvové, Eco - Frankl: Jméno růže aj.), je autorem divadelních dramatizací, dramatických textů (např. Betlém, Městské divadlo Brno 2009 - společně se Z. Srbou a J. Šotkovským) a mnoha textových úprav.

Je autorem publikací a studií z oblasti historie divadla (Současná německá dramatika, Brno 1986; Beziehungen und Zusammenhänge - Deutsches Theater in Brünn in den Jahren 1918 - 1933, in Maske und Kothurn, Wien 2002 aj.) i současné divadelní problematiky (Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda, Brno 1994; Künstler als Versager, Brno 2004; Co zbylo z Ibsena?, Praha 2006 aj.). Účastní se mezinárodních aktivit, a to především v německojazyčné oblasti (např. člen poroty na prestižním festivale všech německojazyčných divadelních škol Schauspieltreffen v Curychu r. 2009 ; účast na mezinárodních konferencích v Salcburku, Paříži, Helsinkách, Berlíně aj.).

Na Divadelní fakultě JAMU působí od roku 199O; od roku 1994 vede ateliér divadelní dramaturgie a režie, kromě toho přednáší dějiny světového divadla. V letech 1990 - 1993 byl postupně předsedou Akademické rady JAMU, pak Akademického senátu JAMU a současně Akademického senátu Divadelní fakulty. Od r. 1993 pracoval jako proděkan Divadelní fakulty, v letech 1996 - 2002 byl děkanem Divadelní fakulty JAMU a v období 2003 - 2010 rektorem JAMU. V České konferenci rektorů zastával post místopředsedy pro oblast vzdělávání. V současné době vykonává na JAMU funkci prorektora pro studentskou, pedagogickou a uměleckou činnost.