JAMU v Brně - O nás - Historie JAMU - Historie rektorů - Prof. Alena Štěpánková-Veselá (7.7.1923)

Prof. Alena Štěpánková-Veselá (7.7.1923)  

 rektorka od 2Prof. Alena Štěpánková-Veselá0.1.1990 do 31.1.1997

Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně studovala varhanní obor na brněnské konzervatoři u prof. Františka Michálka. U téhož pedagoga absolvovala v roce 1951 Janáčkovu akademii múzických umění. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity studovala hudební vědu.

Koncertní činnost zahájila již v době studií. Účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Z významných kulturních center to byly samostatné recitály v Londýně (Royal Festival Hall), Cambridgi (King´s College Chapel), Uppsale (dóm), Brémách (dóm), Rize (dóm), Moskvě (velký sál Čajkovského konzervatoře), Los Angeles (UCLA), atd.

Uskutečnila řadu premiér českých soudobých skladatelů. Účinkovala na mnoha mezinárodních festivalech, na gramofonové desky a CD nahrála díla J.S. Bacha, soudobých českých skladatelů a koncerty starých českých mistrů.

Vedle koncertní činnosti působila Alena Štěpánková-Veselá pedagogicky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jako profesorka varhanní hry. Od 20.1.1990 do 31.1.1997 zastávala funkci rektorky této vysoké umělecké školy a významným způsobem přispěla ke konsolidaci a rozvoji této umělecké školy. Je zvána do porot významných národních i mezinárodních soutěží, působí jako umělecký poradce při stavbě nových nástrojů, vedla mezinárodní mistrovské kurzy v Anglii, Švédsku, Norsku, Německu, USA a Kanadě. V únoru 2001 jí byla udělena Cena města Brna.