Produkce  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Novobranská 3
662 15 BrnoPublikace je možno zakoupit:

IVU-Centrum ASTORKA, Brno, Novobranská 3
Knihkupectví ACADEMIA, Brno, náměstí Svobody (vybrané tituly)
Knihkupectví Divadelního ústavu PROSPERO, Praha, Celetná 17
Hudebniny TALACKO, Praha, Rybná 29

nebo na dobírku na e-mailové adrese kovarjamucz
Tel.: 542 592 206
Knižní novinky

Autor Název Cena s DPH 10% Poznámka
11. salon původní tvorby Snídaně, oběd, večeře 85,00 Kč
9. salon původní tvorby Ty texty 110,00 Kč
Apolín S. O kráse tónu 50,00 Kč
Aujezdský P. Od knížky k televiznímu filmu 43,00 Kč
Barová A. Proč zpíváme? 154,00 Kč
Bártová J. Jan Kapr 61,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Bártová J. Miloslav Ištvan 165,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Bártová J. Vokální hudba dvacátého století 66,00 Kč
Bártová J.; Holá M. Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně 220,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Bártová Jindřiška; Holá Monika Operní režisér v minulosti a současnosti 61,00 Kč
Batušek J.; Horová E. Slovník Č-N hudební terminologie 33,00 Kč
Batušek J.; Horová E. Slovník N-Č hudební terminologie 33,00 Kč
Batušek; Horová Slovník Č-N, N-Č divadelní terminologie 61,00 Kč
Bednář F. Management a marketing služeb 48,00 Kč
Bělský V. Cembalo - 2. vydání 76,00 Kč
Bělský V. Hudba baroka 177,00 Kč Vyprodáno
Bortlíček J. Dějiny a literatura kontrabasu 29,00 Kč
Brecht B. Kupování mosazi 232,00 Kč
Brhelová E. Tvorba dramatického textu 198,00 Kč Výběrová doktorská práce
Burjanek J.; Kulka J. Úvod do estetiky - hudební obory II. 22,00 Kč
Cejpek V. Černý anděl 33,00 Kč
Eco U. Teorie sémiotiky 286,00 Kč Vyprodáno
Emmert F. Poznámky k instrumentaci I. - dechové nástroje 121,00 Kč
Emmert F. Poznámky k instrumentaci II. - ostatní nástroje 149,00 Kč
Faltus L. Hudební sémiotika pro skladatele 55,00 Kč
Faltus L. Metoda montáže v teorii kompozice 81,00 Kč
Faltus L.; Šťedroň Formování hudby 106,00 Kč
Forró D.  MUSITRONIKA - II. Analogové syntetizéry 110,00 Kč
Forró D.  MUSITRONIKA  - IV. Samplery 109,00 Kč
Forró D.  MUSITRONIKA III. - Digitální syntetizéry 220,00 Kč
Forró D.  MUSITRONIKA  - I. Historické EA nástroje 143,00 Kč
Havlíčková M. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 172,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Havlíčková M.; Klein P. Podoby současné scénografie 44,00 Kč
Havlík B. Dějiny a literatura violoncella - 2. vydání 26,00 Kč
Hlavica M. Performanční studia 220,00 Kč Výběrová doktorská práce
Horáčkova K. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät - Teil 1. 132,00 Kč
Horáčkova K. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda 264,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Horoščák Marek Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia 192,00 Kč Výběrová doktorská práce
Hořínek Z. Drama, divadlo, divák 202,00 Kč
Hořínek Z. Úvod do praktické dramaturgie 91,00 Kč
Hořínek Z. Život jako hra 42,00 Kč Edice Úvahy a názory
Hudec V. Diplomová práce - Metodická příručka 28,00 Kč
Hynšt M. Brněnské divadelní bojování 1959-1971 55,00 Kč
Hynšt M. Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru II. 220,00 Kč
Hynšt M. Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru 220,00 Kč
Hynšt M. Malé skriptum o melodramu 15,00 Kč
Hynšt M. O divadle trochu jinak 78,00 Kč Edice Úvahy a názory
Chládková B. Formální úprava seminárních a diplomových prací 33,00 Kč
Chládková B. Systém karnetu ATA 31,00 Kč
Ištvan M. Jednohlas v soudobé hudbě 50,00 Kč
Jankelevič I.; Tomášek S. Výměny poloh (Souvislosti technické stránky hry na housle ...) 61,00 Kč
Jarešová I. English Texts for students of the Music Faculty 220,00 Kč
Jarešová I. English Texts for students of music management 69,00 Kč
Jiraský J. Klavírní dílo Leoše Janáčka 132,00 Kč Výběrová doktorská práce
Jurman Michal Zvukové umělecké experimenty v českém  rozhlasovém vysílání 166,00 Kč
Karlík J. Cesty k herectví 131,00 Kč
Klein P. Scénografové ve službách Les Ballets Russes 220,00 Kč Výběrová doktorská práce
Kloubková I. Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna 76,00 Kč
Kohout J. Metodika hry na lesní roh 17,00 Kč
Kolegar J. Historie scénic. technik - text + obrazová část 286,00 Kč
kolektiv Divadelní studie III. 22,00 Kč Vyprodáno
kolektiv Ad Honorem Bořivoj Srba 220,00 Kč
kolektiv Přednášky o divadle a umění 308,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
kolektiv Setkání v mezidveří kulis a smrti 151,00 Kč
Kotmel B. Dějiny a literatura nástroje I. - Houslařství  22,00 Kč Vyprodáno
Kovalčuk J. Téma: autorské divadlo 116,00 Kč
Kovářová K. Posedlost divadlem 192,00 Kč
Krejčí H. Základní typy právních forem profesionálních divadel v ČR 237,00 Kč Výběrová doktorská práce
Křístková D. Česká klavírní tvorba 18. a 19. století včetně díla L. Janáčka (skladby sólové a komorní) 87,00 Kč Vyprodáno
Kundera L. Brecht 220,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Lejsek V.; Lejsková V František Schäfer 33,00 Kč
Lepoldová J. Metodika taneční gymnastiky 71,00 Kč
Linhartová V. Kapitoly z dějin umělé písně 39,00 Kč
Macková S. Dramatická výchova 220,00 Kč
Makovička D. Televizní příběh 22,00 Kč
Makovička D. Praktická televizní estetika 33,00 Kč
Martinková-Ondrášková Jitka Časovost v dramatické tvorbě Josefa Topola 198,00 Kč Výběrová doktorská práce
Medek I. Úvod do procesuality jako komplex. kompozič. metody  165,00 Kč
Medek I. An Introduction to Processuality (anglická verze) 165,00 Kč Acta musicologica et theatrologica - Vyprodáno
Medek I. Order in Music Composition and means of its Construction 71,00 Kč
Medek, Piňos Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby 44,00 Kč
Morávková B. Metodika zpěvu 96,00 Kč
Mrázková M.; Kukleta K. Kultura pohybu operního herce 22,00 Kč
Muffat G. První poznámky o hraní francouzských baletů podle zesnulého pana de Lully 22,00 Kč Vyprodáno
Osolsobě I. Marsyas, Apollón... a Dionýsos I.-II. 110,00 Kč
Parsch, Piňos, Šťastný Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů 110,00 Kč Vyprodáno
Parsch, Piňos, Šťastný Náhoda, princip, systém, řád 176,00 Kč
Pejcha, Škubal Zvuk v divadle 99,00 Kč
Pernica A. Mýtové kořeny dramatických postav I. 88,00 Kč
Pernica A. Mýtové kořeny dramatických postav II. 220,00 Kč
Pernica A. Hra jako sociokulturní univerzálie a hra jako genus proximum dramatické kultury 220,00 Kč
Pešková P. Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě 176,00 Kč Výběrová doktorská práce
Piňos Alois Co je ve hře? 86,00 Kč
Piňos Alois Tone Groups
Acta musicologica et theatrologica - Vyprodáno
Piňosová-Růžičková Kateřina Procesuální principy v rytmickém parametru v současné artificiální hudbě 198,00 Kč Výběrová doktorská práce
Rieger L. O přesahu v herectví 176,00 Kč Výběrová doktorská práce
Scherhaufer P. Takzvané pouliční divadlo (studie - fragment) 220,00 Kč
Schnierer M. Hudba 20. století 158,00 Kč
Schnierer M. Dějiny hudby 154,00 Kč
Slavíková H. Český a slovenský televizní film 60. let 176,00 Kč Výběrová doktorská práce
Spitzbardt W. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät - Teil 2 103,00 Kč
Spitzbardt W. Das Schöpferische Wort 110,00 Kč
Srba B. Umění režie. K tvůrčí metodě M. Hynšta 220,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Srba B. Řečí světla 330,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Srba B. Více než hry 440,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Studio "D" ateliér divadelní dramaturgie Hrdlili hrdly na plotně 55,00 Kč
Svoboda J., Trojan J. Vývoj české a slovenské hudby III. 28,00 Kč
Svoboda J.; Trojan J. Vývoj české a slovenské hudby I. 39,00 Kč Vyprodáno
Svoboda J.; Trojan J. Vývoj české a slovenské hudby II. 33,00 Kč
Svozilová D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy 176,00 Kč Výběrová doktorská práce
Svozilová-Drahanská P. Proces tematizace 198,00 Kč Výběrová doktorská práce
Šedivý V. Kapitoly z metodologie věd 39,00 Kč
Šenková S. Význam Leoše Janáčka pro rozvoj hudební tvorby v Brně 167,00 Kč Výběrová doktorská práce
Šolc F. Janáčkova operní a orchestr. tvorba pro lesní roh 39,00 Kč
Šolc F. Orchestrální studie pro lesní roh - B. Smetana: Symfonická tvorba 33,00 Kč
Šolc F. Orchestrální studie pro lesní roh - B. Smetana: Operní tvorba 33,00 Kč
Šťastný J. Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera 165,00 Kč Acta musicologica et theatrologica - Vyprodáno
Šťastný J. Josef Berg a jeho SNĚNÍ 220,00 Kč Acta musicologica et theatrologica - Vyprodáno
Šťastný J. A přece je i v hudbě jen jedna pravda... 39,00 Kč Vyprodáno
Trojan J. Tabulky k novodobé historii hudby 50,00 Kč
Trojan J. Úvod do hudební dramaturgie opery 55,00 Kč
Trojan J. Stručné dějiny opery II. 61,00 Kč
Trojan J. Stručné dějiny opery I. 55,00 Kč
Trojan J. Operní slovník věcný - 2. vydání neupravené 189,00 Kč
Trojan J. České zpěvohry 18. stol. 264,00 Kč Acta musicologica et theatrologica
Vašíček Z. Hra na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) čili CLIL 101,00 Kč
Vondrová J. Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů 220,00 Kč
Vrbová B. Pohybové divadlo neslyšících Zoji Mikotové 220,00 Kč Výběrová doktorská práce
Vybíralová Z. Slovník hudební terminologie - ITALSKO-ČESKÝ 83,00 Kč
Vyskočil & kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem 77,00 Kč Vyprodáno


Dále jsou k dispozici vybraná skripta a knihy z produkce AMU