JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Referát interního auditu

Referát interního auditu  

- zabezpečuje nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřní kontrolní systém JAMU

Ing. Lenka Sýkorová
Tel. 542 591 129
E-mail: sykorovajamucz