JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení  

- zabezpečuje administrativně a finančně činnost JAMU a jejich součástí po stránce ekonomické, provádí poradenskou a konzultační činnost pro pracovníky JAMU v oblasti své činnosti

Ing. Dana Horníčková
vedoucí ekonomického odd.

Tel.: 542 591 134
E-mail: hornickovajamucz

Markéta Bittnerová
samostatná odborná účetní JAMU

Tel.: 542 591 109
E-mail: bittnerovajamucz

Jana Humlíčková
mzdová účetní
Tel.: 542 591 145
E-mail: humlickovajamucz

Eva Novotná
účetní

Tel.: 542 591 125
E-mail: novotnajamucz

Tatjana Svobodová
mzdová účetní

Tel.: 542 591 106
E-mail: tsvobodovajamucz

Helena Kuglerová
finanční účtárna

Tel.: 542 591 108
E-mail: kuglerovajamucz

Jana Komárková
daňová účetní a účetní pro IVUC Astorka

Tel.: 542 591 132
E-mail: komarkovajamucz

Jindřiška Heřmannová
pokladna, referentka správy majetku
, archív
Tel.: 542 591 107
E-mail: hermannovajamucz