JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení  

- zabezpečuje administrativně a finančně činnost JAMU a jejich součástí po stránce ekonomické, provádí poradenskou a konzultační činnost pro pracovníky JAMU v oblasti své činnosti

Ing. Dana Horníčková
vedoucí ekonomického odd.

Tel.: 542 591 134
E-mail:hornickovajamucz

Markéta Bittnerová
samostatná odborná účetní JAMU

Tel.: 542 591 109
E-mail:bittnerovajamucz

Jana Humlíčková
mzdová účetní
Tel.: 542 591 145
E-mail:humlickovajamucz

Eva Novotná
účetní

Tel.: 542 591 125
E-mail:novotnajamucz

Lenka Kotková
mzdová účetní

Tel.: 542 591 106
E-mail:kotkovajamucz

Helena Kuglerová
finanční účtárna

Tel.: 542 591 108
E-mail:kuglerovajamucz

Jana Komárková
daňová účetní a účetní pro IVUC Astorka

Tel.: 542 591 132
E-mail:komarkovajamucz

Jindřiška Heřmannová
pokladna, referentka správy majetku
, archív
Tel.: 542 591 107
E-mail:hermannovajamucz