IP telefonie  

Naše škola využívá IP technologii telefonování založené na technologii CISCO, která je zároveň technologií použitou v počítačové síti JAMU. V rámci celé naší školy lze volat přes klapky do kterékoliv lokality JAMU.
Díky nové ústředně (Callmanageru CISCO ver. 7) s podporou SIP protokolu bude možné využívat k volání i tuto technologii.

Telefonní číslo je +420 542 59 XXXX

 

Příklad:

Budeteli chtít zavolat na vrátnici rektorátu (hlavní spojovatelka) vytočíte následující číslo.

+420       mezinárodní předvolba (pouze voláte-li ze zahraniční)
  542 59     nové předčíslí JAMU
    1111   klapka vrátnice rektorátu

Pokud budete volat z vnitřního telefonu JAMU stačí vytočit pouze klapku.

Telefonní seznamy již přečíslovaných lokalit
Návody k IP telefonům