WIFI síť  

WIFI síť je provozována jako součást celoškolské sítě JAMU. WIFI síť je přístupná všem studentům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, kteří mají celoškolský uživatelský účet do školních systémů (mail, fileserver, školení, dokumenty,…)

V současné době je naše síť tvořena aktivními prvky Cisco Aironet 1131AG jenž podporují protokoly 802.11 a,b,g . V prostorách ubytovacího centra jsou instalovány aktivní prvky Cisco Aironet 1252, které podporují protokoly 802.11 a,b,g a 802.11n v draftu.

Lokality:

  • Rektorát – plné pokrytí
  • Divadelní fakulta – plné pokrytí mimo učebny 013
  • Hudební fakulta – plné pokrytí mimo prostory suterénu.
  • Prostory kolejí a knihovny je plánováno pokrýt do jara, opět mimo prostory suterénu.
  • Další lokality zatím nejsou plánovány.

Návody k připojení

Návod k připojení pro OS Windows XP

Návod k připojení pro OS Windows 7Důležité: pro používání WIFI sítě JAMU také platí směrnice o pravidlech provozu počítačové sítě JAMU v Brně. Naše škola pracuje také na brzkém připojení naší WIFI sítě nadnárodním projektu Eduroam, kdy se uživatelé pomocí svých přihlašovacích údajů mohou připojit k WIFI síti i na jiných školách či institucích, které jsou do projektu připojeni. (náš student na stáži může na internet se svým notebookem v Anglii a obráceně, studenti cizích škol se budou moci připojit bez problémů u nás).

V případě problémů s připojením kontaktujte svého správce, případně napište na ovisjamucz

.