JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Referát právní a organizační

Referát právní a organizační  

- zabezpečuje právní agendu JAMU a spolupracuje při tvorbě, novelizaci a vydávání vnitřních předpisů a vnitřních norem JAMU

Mgr. Martin Prokeš
Tel.: 542 591 105
E-mail:prokesjamucz