JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Sekretariát rektora a kvestorky

Sekretariát rektora a kvestorky  

Mgr. Martina Dozbabová
Vedoucí sekretariátu rektora

Tel.: 542 591 101

Fax: 542 591 140

E-mail: dozbabovajamucz

Dana Moláková
sekretariát kvestorky

Tel.: 542 591 102

Fax: 542 591 140

E-mail: molakovajamucz

Mgr. Lubomír Mareček, Ph.D.
Specialista pro vnější vztahy

Tel.: 542 591 144

Fax: 542 591 140

E-mail: marecekjamucz